al Hamd

</p> <p>al Hamd</p> <p>

al-HAMD (Tareef – The praise) 1:1 الحَمْد

al-Hamd ka maddah ya Root (ح م د) hai aur iss ko hamare ustaad Dr. Anees ne apni kitab The Explanatory Dictionary of the Quran me samjhaya ke,

 • Surah aal-Imran ki 188th Ayat me aya hai ke, Tareef to sirf uss ki honi chahiye, jo kuch acha kaam kare,[4]
 • Aur kyun ke, Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) hi hai jo sab kuch karta hai, iss liye (الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين), tamam tareef Allah ke liye hain, jo alameen ka paalne wala malik hai,[5]
 • Aur jiss lafz ke aage, “AL” laga ho, wo poori ya saari ke ehsas ko zahir karta hai,
 • To Hamd kya hai – Tareef hai, al-Hamd kya hai, Tamam Tareef, Saari ki Saari Tareef,
 • Quran me, Surah Fatir ki pehli ayat me farmaya ke, Allah ne iss kayenaat ki takhleeq ka aghaaz kiya, Allah,…, Initiator of Creation hai, wohi iss ko paalte hain…[6]
 • Aur Surah Saba ki pehli ayat me farmaya ke, iss kayenaat ki har cheez Allah ki hai,…[7]
 • Aur issi liye iss kayenaat ki har cheez Allah ki hamd, uss ki tareef bayan karti hai.[8]
 • Quran me, kayee jagah par, al-Hamd ke maane shukr ke aaye hain,[9] to iss aitebaar se, Tamam Shukr bhi Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke liye hai, kyun ke, ye sab kuch uss ne banaya hai.
 • Jo log Allah ki hamd aur uss ki tareef karke, uss ka shukr ada nahi karte, wo na-shukri aur ghuroor ka muzahera karte hain.[10] aur
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) apne bando me ye sifaat pasand nahi karta,[11]
 • Balke Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ne hume Quran me, Surah az-Zumar ki 58th ayat me, hukum diya hai ke,

وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱلْحَىِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِۦ ۚ …

 • Aur aap (صلى الله عليه وسلم) uss (Allah par jo) zinda hai bharosa rakhiye, jisse kabhi maut nahi aati, aur uss ki hamd, uss ki tareef aur shukr ke saath tasbeeh karte rahiye,…[12]
 • Doosre alfaz jo Hamd se jude huwe hain, jo Quran me aye hain, uss me;
  • Lafz-e-Hameed hai, jo ke Allah ke khubsurat naamo me se ek naam hai, jiss ke maane hai, wo jo tareef ke qabil ho,[13]
  • Phir Lafz-e-Ahmed[14] aur Lafz-e-Muhammad,[15] bhi issi madde se, issi root se bane huwe hain, ye dono naam Quran me Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke liye aye hain, jiss ka matlab, jiss ki tareef ki jaati hai.
  • Lafz-e-Mahmood, jiss ka matlab, jiss ki tareef ki gayee ho.

Kayenaat ki har cheez Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ki tareef aur shukr ada kar rahi hai. Lekin hum unn ki hamd-o-sana, unn ki tasbeeh jo wo karte hain, nahi samajh sakte. Issi lehaz se, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne bhi Allah ki tareef aur shukr karna sikhaya, beshumar ahadith ke zariye, uss ki chand misaalein iss liye sunayi ja rahi hain, takay hum bhi iss par amal karein;

 • Neend se jaagne ke baad, ye dua parrhna hai,

الحَمْـدُ لِلّهِ الّذي أَحْـيانا بَعْـدَ ما أَماتَـنا وَإليه النُّـشور

Tamam tareef aur shukr Allah ke liye hai, jiss ne hume zindagi di hume maut dene ke baad aur hum ussi ki taraf lautaye jayenge.[16]

 • Issi tarah ki aur bhi dua’en hain neend se badaar hone ki.[17]
 • Qarz wapas mil jaane par, aap (صلى الله عليه وسلم) ne dua sikhayi,[18] ye saari dua’en Hisnul Muslim me mil jayenge.
 • Namaz shuru karne par, dua’en sikhayi, jiss me Allah ki hamd-o-sana hai,[19]
 • Namaz khatam karne par, tasbeeh jo hum parrhte hain, uss me

33 times سُـبْحانَ اللهِ – والحَمْـدُ لله – واللهُ أكْـبَر –

لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شريكَ لهُ لهُ الملكُ ولهُ الحَمْد وهُوَ على كُلّ شَيءٍ قَـدير

hum parrhte hain.[20]

 • Jab koi achi khabar sunte to aap (صلى الله عليه وسلم) kehte,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Tamam tareef, Allah ke liye hai, jiss ki barakat se tamam achi cheezen mukammal hoti hain.

 • Aur jab koi buri khabar sunte to aap (صلى الله عليه وسلم) kehte,

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

Har haal me tamam tareef aur shukr Allah hi ke liye hai.[21]

 • Naye kapde pehenne par Allah ki tareef ki, dua parrhi,[22]
 • Sone se pehle, tasbeeh-e-Fatima (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا) parrhne ka hukum diya, Tasbeeh-e-Fatima kya hai?[23]

سُبْحَانَ اللَّهِ (33 baar) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (33 baar) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (34 (baar

 • Khana khatam karne ke baad Allah ki tareef ki, dua parrhi,[24]
 • Kisi ko takleef me dekha, to Allah ki tareef uss ka shukr ada kiya ke Allah ne mujhe – aisi museebat se door rakha,[25]
 • Sawari par ya gaadi mein baithne par Allah ki tareef ki, dua parrhi,[26]
 • Phir aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya, behtareen dua, (الْحَمْدُ لِلَّهِ) hai, aur behtareen zikr (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ) hai.[27]
 • Ek aur hadith me aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, jo reh-jaane wale ache-amaal hain, wo hain; [28]

(سبحان الله) و(الحمد لله )، و(لا إله إلا الله)، و(الله أكبر) ،و (لا حول ولا قوة إلا بالله)

 • To aise hi kayi ahadith hain, aap (صلى الله عليه وسلم) hume Allah ki tareef kaise karna hai, sikhaya, aur hume uss par amal karna hai. Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) inn amal ko hamari zindagiyon me lagoo karne wala banaye, Ameen.

(الحَمدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِين) ke mane tamaam tareef aur tamaam shukr Allah ke liye hai jo aalameen ka rabb hai. Lafze Allah hum Bismillahi ki tafseer me sunn chuke hain, to ye Rabb kaun hai:

References

[4] Al Quran, Surah aal-Imran, Chapter 3: Verse 188

[5] Al Quran, Surah al-Fatiha, Chapter 1: Verse 1

[6] Al Quran, Surah al-Fatir, Chapter 35: Verse 1

[7] Al Quran, Surah Saba, Chapter 34: Verse 1

[8] Al Quran, Surah al-Isra, Chapter 17: Verse 44

[9] Al Quran, Surah al-Araaf, Chapter 7: Verse 43

Al Quran, Surah Ibrahim, Chapter 14: Verse 39

Al Quran, Surah al-Muminoon, Chapter 23: Verse 28

Al Quran, Surah an-Naml, Chapter 27: Verse 15

[10] Al Quran, Surah Luqman, Chapter 31: Verse 12

Al Quran, Surah as-Sajdah, Chapter 32: Verse 15

[11] Al Quran, Surah az-Zumar, Chapter 39: Verse 7

[12] Al Quran, Surah al-Furqan, Chapter 25: Verse 58

[13] Al Quran, Surah al-Baqarah, Chapter 2: Verse 267

[14] Al Quran, Surah as-Saff, Chapter 61: Verse 6

[15] Al Quran, Surah aal-Imran, Chapter 3: Verse 144

[16] Alḥamdu lillāhil-ladhī ‘aḥyānā ba`da mā ‘amātanā wa ‘ilayhin-nushūr.

Praise is to Allah Who gives us life after He has caused us to die and to Him is the return.

Reference: Hisn al-Muslim 1

[17] Al-ḥamdu lillāhil-ladhī `āfānī fī jasadī, wa radda `alayya rūḥī, wa ‘adhina lī bidhikrihi.

Praise is to Allah Who gave strength to my body and returned my soul to me and permitted me to remember Him.

Reference : Hisn al-Muslim 3

Alḥamdulillahi waḥdah waṣ-ṣalatu was-salam `alā man lā nabiyya ba`dah.

All praise is due to Allah alone, and peace and blessings be upon him after whom there is no other Prophet.

Reference:

Anas (RA) said that he heard the Prophet (ﷺ) say: “That I sit with people remembering Almighty Allah from the morning (Fajr) prayer until sunrise is more beloved to me than freeing four slaves from among the Children of Isma’il. That I sit with people remembering Allah from the afternoon (‘Asr) prayer, until the sun sets, is more beloved to me than freeing four slaves from among the Children of Isma’il.” This was reported by Abu Dawud (no. 3667). Al-Albani graded it good in Sahih Abu Dawud 2/698.

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ لاَ نَبِيَّ بَعْدَهُ

Reference: Hisn al-Muslim 75a

[18] Bārakallāhu laka fī ahlika wa mālik, innamā jazā’us-salafi ‘l-ḥamdu wa‘l-adā’.

May Allah bless you in your family and your wealth, surely the reward for a loan is praise and returning (what was borrowed).

Reference:

An-Nasa’i, ‘Amalul-Yawm wal-Laylahp. 300, Ibn Majah 2/809. See also Al-Albani, Sahih Ibn Majah2/55.

بارَكَ اللهُ لَكَ في أَهْلِكَ وَمالِك، إِنَّما جَـزاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ والأَداء

Reference : Hisn al-Muslim 202

[19] Allāhu ‘Akbar Kabīra, Allāhu ‘Akbar Kabīra, Allāhu ‘Akbar Kabīra, walḥamdu lillāhi kathīra, walḥamdu lillāhi kathīra, walḥamdu lillāhi kathīra, wa Subḥānallāhi bukratan wa’aṣīla. [Recite three times in Arabic.]

‘A `ūdhu billāhi min ash-shayṭān min nafkhihi, wa nafthihi, wa hamzihi.

Allah is the Greatest, Most Great. [Recite three times in Arabic.]

Praise is to Allah, abundantly. [Recite three times in Arabic.]

Glory is to Allah, at the break of day and at its end. [Recite three times in Arabic.]

I seek refuge in Allah from Satan. From his breath, and from his voice, and from his whisper.

Reference:

Abu Dawud 1/203, Ibn Majah 1/265, ai Ahmad 4/85. Muslim recorded a similar Hadil 1/420.

اللهُ أَكْبَـرُ كَبـيرا ، اللهُ أَكْبَـرُ كَبـيرا ، اللهُ أَكْبَـرُ كَبـيرا ، وَالْحَـمْدُ للهِ كَثـيرا ، وَالْحَـمْدُ للهِ كَثـيرا ، وَالْحَـمْدُ للهِ كَثـيرا ، وَسُبْـحانَ اللهِ بكْـرَةً وَأَصيـلا. (ثَلاثاً) أَعـوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّـيْطانِ مِنْ نَفْخِـهِ وَنَفْـثِهِ وَهَمْـزِه

Reference : Hisn al-Muslim 31

[20] Subḥānallāh, walḥamdu lillāh, wallāhu ‘akbar, (each said thirty-three times) Lā ‘ilāha ‘illallāh waḥdahu lā sharīka lahu, lahul-mulku wa lahul-ḥamd wa huwā`lā kulli shay’in qadīr.

Glory is to Allah, and praise is to Allah, and Allah is the Most Great. (each said thirty-three times)

None has the right to be worshiped but Allah alone, He has no partner, His is the dominion and His is the praise and He is Able to do all things.

Reference:

Muslim 1/418, Whoever says this after every prayer will be forgiven his sins even though they be as the foam of the sea.

سُـبْحانَ اللهِ والحَمْـدُ لله واللهُ أكْـبَر (ثلاثاً وثلاثين) لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحْـدَهُ لا شريكَ لهُ لهُ الملكُ ولهُ الحَمْد وهُوَ على كُلّ شَيءٍ قَـدير

Reference : Hisn al-Muslim 69

[21] When something happened that pleased him, the Prophet (ﷺ) used to say: Praise is to Allah Who by His blessings all good things are perfected. (Alḥamdu lillāhi ‘lladhi bi ni`matihi tatimmuṣ-ṣāliḥāt.) And if something happened that displeased him, he used to say: Praise is to Allah in all circumstances. (Alḥamdu lillāhi `alā kulli ḥāl.)

Reference:

Ibn As-Sunni, ‘Amalul-Yawm wal-Laylah, and Al-Hakim who graded it authentic 1/499. See also Al-Albani, Sahihul-Jami’ As-Saghir 4/201.

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ) وَإِذَا أَتَاهُ الْأَمْرُ يَكْرَهُهُ قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ)

Reference : Hisn al-Muslim 218

[22] Alḥamdu lillāhil-ladhī kasānī hādhā (aththawba) wa razaqanīhi min ghayri hawlim-minnī wa lā quwwah.

Praise is to Allah Who has clothed me with this (garment) and provided it for me, though I was powerless myself and incapable

Reference:

Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibn Majah, At-Tirmidhi. See also ‘Irwa’ul-Ghalil 7/47.

الحمدُ للهِ الّذي كَساني هذا (الثّوب)

وَرَزَقَنيه مِنْ غَـيـْرِ حَولٍ مِنّي وَلا قـوّة

Reference : Hisn al-Muslim 5

[23] Subḥānallāh, Wa ‘l-ḥamdu lillāh, Wallāhu Akbar.

Glory is to Allah (thirty-three times in Arabic), Praise is to Allah (thirty-three times), Allah is the Most Great (thirty-four times)

Reference:

Al-Bukhari, cf. Al-Asqalani, Fathul-Bari 7/71, Muslim 4/2091.

سُبْحَانَ اللَّهِ (ثلاثاً وثلاثين) وَالْحَمْدُ لِلَّهِ (ثلاثاً وثلاثين) وَاللَّهُ أَكْبَرُ (أربعاً وثلاثينَ)

Reference : Hisn al-Muslim 106

[24] Alḥamdu lillāhil-lathī ‘aṭ`amanā wa saqānā, wa kafānā, wa ‘āwānā, fakam mimman lā kāfiya lahu wa lā mu’wī. Praise is to Allah Who has provided us with food and with drink, sufficed us and gave us an abode,

for how many are there with no provision and no home.

Reference: Muslim 4/2085.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَآوَانَا، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ

Reference : Hisn al-Muslim 108

[25] Alhamdu lillāhi ‘l-ladhī `āfānī mimmab-talāka bihi, wa faḍḍalanī `alā kathīrin mimman khalaqa tafḍīlā. Praise is to Allah Who has spared me what He has afflicted you with, and preferred me greatly above much of what He has created.

Reference: At-Tirmidhi 5/493,4. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmidhi 3/153.

الْحَمْـدُ للهِ الّذي عافاني مِمّا ابْتَـلاكَ بِهِ، وَفَضَّلَـني عَلى كَثيـرٍ مِمَّنْ خَلَـقَ تَفْضـيلا

Reference : Hisn al-Muslim 194

[26] Bismillāh, walḥamdulillāh. Subḥāna ‘lladhī sakhkhara lanā hādhā wa mā kunnā lahu muqrinīn. Wa innā ilā Rabbinā lamunqalibūn. Alḥamdulillāh, alḥamdulillāh, alḥamdulillāh, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Allāhu Akbar, Subḥānaka ‘llāhumma innī ẓalamtu nafsī, faghfir lī, fa innahu lā yaghfirudh-dhunūba illā ant.

With the Name of Allah. Praise is to Allah. Glory is to Him Who has provided this for us though we could never have had it by our efforts. Surely, unto our Lord, we are returning. Praise is to Allah. Praise is to Allah. Praise is to Allah. Allah is the Most Great. Allah is the Most Great. Allah is the Most Great. Glory is to You. O Allah, I have wronged my own soul. Forgive me, for surely none forgives sins but You.

Reference: Abu Dawud 3/34, At-Tirmidhi 5/501. See also Al-Albani, Sahih At-Tirmidhi3/156.

بِسْـمِ اللهِ وَالْحَمْـدُ لله، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ﴾ الحَمْـدُ لله، الحَمْـدُ لله، الحَمْـدُ لله، اللهُ أكْـبَر، اللهُ أكْـبَر، اللهُ أكْـبَر، سُـبْحانَكَ اللّهُـمَّ إِنّي ظَلَـمْتُ نَفْسي فَاغْـفِرْ لي، فَإِنَّهُ لا يَغْفِـرُ الذُّنوبَ إِلاّ أَنْـت

Reference : Hisn al-Muslim 206

[27] The most excellent invocation is: Praise is for Allah (Alḥamdulillāh), and the most excellent words of remembrance are: There is none worthy of worship but Allah (Lā ilāha illallāh).

Reference: At-Tirmidhi 5/462, Ibn Majah 2/1249, and Al-Hakim who graded it authentic and Ath-Tbahabi agreed 1/503. See Al-Albani, Sahihul-Jami’ As-Saghir 1/362.

إِنَّ أَفْضَلَ الدُّعَاءِ (الْحَمْدُ لِلَّهِ)، وَأَفْضَلَ الذِّكْرِ (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ)

Reference : Hisn al-Muslim 264

[28] The good deeds which endure are: Glorified is Allah (Subḥānallāh), and The praise is for Allah (Walḥamdu lillāh), and There is none worthy of worship but Allah (Wa lā ilāha illallāh), and Allah is the Most Great (Wallāhu Akbar), and There is no power and no might except by Allah (Wa lā ḥawla wa lā quwwata illā billāh)

Reference: Ahmad (no. 513) (Ahmad Shakir, ed.) and its chain of narration is authentic. See Majma’uz-Zawa’id 1/297. Ibn Hajar mentions it in Bulughul-Maram saying that Ibn Hibban and Al-Hakim considered it authentic.

الباقيات الصالحات : (سبحان الله) و(الحمد لله )، و(لا إله إلا الله)، و(الله أكبر) ،و (لا حول ولا قوة إلا بالله).

Reference : Hisn al-Muslim 265

Comments are closed.