Tafseer Surah al-Baqarah Part 22

Tafseer Surah al-Baqarah Part 22

Aoozu Billahi as-Samee al-Aleemi minash Shaitanir Rajeem

Bismillah,…, Alhamdulillahi wahdah was salaatu was salaamu ala man la nabiya ba’adah

Rabbish sharah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qauli

As Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

Pichle dars me hum Surah al-Baqarah ki 11wi ayat ki tafseer me doosre lafz al-Ardh ki tafseel sunn rahe the, aur aaj ke dars me hum issi ayat ke teesre lafz Muslihoon ke maane janenge.

Tarjuma wa Tafseer

Vs. No. 11

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُوۡا فِىۡ الۡاَرۡضِۙ قَالُوۡاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُوۡنَ‏

Aur jab inn se kaha jaata hai ke zameen me fasaad mat phailao, to wo kehte hain, hum to islaah karne wale hain.

To iss ayat ka teesra lafz aur Surah al-Fatiha se parrhne ki tarteeb ka 53wa lafz, Muslihoon hai.

53. MUSLIHUUN (Reformers) 2:11 ( ص ل ح ) مُصْلِحُونَ

Lafz-e-Muslihoon ka root ya maddah (ص ل ح) hai, jis ka matlab Reformers, ya Islaah karne wale. Quran me iss lafz ke jo maane aye hain;

 • Reforming ke, ya Islaah karne walon ke aye hain,[1]
 • Reconciliation ke, ya Sulah karane ke,[2]
 • Amending ke, ya Tauba karne ke aye hain.[3]
 • Setting things right, ya Unn ke haal ko sanwaar dene ke,[4]
 • Righteousness ke, ya nek amal karne ya amal-e-saleh karne ke aye hain,[5]

Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke Rusul,[6] aur woh log jo nek aamaal karte hain, ye Saliheen hain, ya ye haq parast log hain, to saliheen kaun hai? Ye haq par chalne wale log hain.[7] Aise logon ke saath jo cheezen wabasta hain, wo hain;

 • Iman lana,[8]
 • Tauba karna,[9]
 • Taqwa ikhtiyar karna yani Allah se darr kar gunahon se bachna,[10]
 • Maaf karna ya dar-guzar karna,[11]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) nek amal karne walon ko, iss duniya me gunah karne se bachatay hain ya qiyamat ke din gunahon ki saza se bacha lenge.[12]
 • Haqeeqat ko khule taur par bayan kar dena,[13]
 • Adal karna ya insaaf karna,[14]
 • Achi baat karna,[15]
 • Allah ka Shukr ada karna,[16]
 • Sabr karna,[17]
 • Hidayat hasil karna, ya seedhay raaste par chalna,[18]
 • Allah ki taraf dawat dena,[19]
 • Jo Quran – Muhammadu Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) par nazil huwi usay manna,[20] yani Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) par bhi iman lana aur jo unn par Allah ki taraf se nazil huwa, yani ke Quran uss par bhi iman lana,
 • Allah ko mazbooti pakad lena ya Allah se chimatt jana,[21]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) se milne ki ummeed rakhna,[22]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ko raazi karna, ya aise amaal karna ke Allah razi ho jaye,[23]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ko yaad rakhna, ya Allah ka zikr karna,[24]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke saamne aajizi karna ya Allah wale ho jana,[25]
 • Ye tamam cheezen saliheen ki nishaniyan hai.

To aise qualities rakhne walon ka faida ye hai ke:

 • Unhe ba-izzat rizq diya jayega,[26]
 • Wo falah paane walon me honge,[27]
 • Unn ke gunahon ko unn se door kar diya jayega,[28]
 • Saleheen ke nek amaal reject nahi honge ya unn ke amaal ki na-qadri nahi hogi,[29]
 • Unhe Zameen ka ruler, ya zameen ka khalifa bana diya jayega, takay wo Deen-e-Islam ko qayem kar de,[30]
 • Unhe apne paalne wale malik ki rahmat me dakhil kar diya jayega,[31]
 • Aur unhe Noor ki taraf hidayat karega yani ke Quran aur Sunnat-e-Rasool ki taraf hidayat dega,[32]
 • Aur jannat me dakhil karega,[33]

Laf-e-Islah ke jo opposites Quran me aye hain, wo hain;

 • Zulm,[34]
 • Buray kaam,[35]
 • Mulk me fasad karna ya corruption ya inteshaar phailana,[36]
 • Zyadati karna,[37]
 • Tang dili, bukhl, ya lalach,[38]
 • Aur Shirk.[39]
 • Ye sab islaah ke opposites hain.

Lafz-e-Islah par jo ahadith ayee hain, unn me;

 • Lafz-e-Saluha aya hai, jis ka matlab, valid ya durust ya jaiz ke aye hain
  • Nasai ki ek hadith me ata hai ke, jo kuch mudarabah partnership contract me jaiz hai, valid hai wohi zameen ki kasht karne kisi ko dene me valid hai aur jo Mudarabah partnership me jaiz nahi, wohi zameen ke contract me jaiz nahi.[40]
  • Abu Dawood ki ek lambi hadith me munasib ke maane aye hain.[41]
  • Aur Muwatta Malik me, possibility ya practicality ke maane aye hain.[42]
  • Muwatta Malik ki ek aur hadith me, iss lafz ke maane, anaj ke pakh jaane ke liye istemaal huwa hai, to jab anaj tayyar ho jaye to farmaya ke, wo bechne ke qabil ho jayega.[43]
 • Baaz ahadith me Lafz-e-Sulhu aya hai, jis ke maane reconciliation, ya sulah ke aye hain;
  • Tirmidhi ki ek hadith, Farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, Musalmano ke darmiyan sulah karne ki ijazat hai, siway uss sulah ke jo halal ko haram ya haram ko halal kar de…[44]
  • Bukhari aur Muslim ki aur Abu Dawood ki ek hadith me, peace treaty, truce, ya jung me sulah hone ke aye hain. Inn ahadith me, Sulah Hudaibiyah ka aur Jung-e-Khaibar ke baad jo sulah huwi, uss ka zikr hai.[45]
  • Miya biwi ke darmiyan sulah ya reconciliation ki baat Quran me ayi hai, Ibn Majah ki ek hadith me, Aisha (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا) farmati hain ke, ye ayat ek shakhs ke baare me nazil huwi, jis ki ek biwi thi – lambe arsay tak, aur uss aurat se kayi bache bhi the, aur wo shakhs uss aurat ke badle ek aur biwi chahta tha, to uss ne pehli biwi se ittefaq ya reconciliation kar liya ke, wo uss nayi biwi ke sath rahega aur pehli biwi ko apna waqt nahi dega yani raat nahi guzarega.[46]
  • Jisay Quran, as-Sulhu Khair kaha, ke reconciliation behtar hai. Tirmidhi aur Bukhari ki hadith me, aya hai ke, wo shaks pehli biwi ko talaq dena chahta tha, lekin biwi ne kaha ke, mujhe talaq matt do, balke mujh par kharch matt karo aur mere saath azwaji talloq khayem na rakho.[47]
 • Baaz ahadith me, Lafz-e-Salaha aya hai, jis ke maane achai ke hain;
  • Bukhari aur Muslim ki Muttafiqun Alaih hadith me aya hai ke, insaan ke jism me ek gosht ka lothda hai, agar wo acha hai to sara jism acha hota hai, aur agar wo kharab hai to sara jism kharab ho jata hai.[48]
  • Wo gosht ka lothda kya hai?
  • Insaan ka dil…
  • Iss ko tafseel me humne lafz-e-Qalb me suna. Ye hadith wahan bhi ayee thi.
  • Ibn Majah ki ek Hadith me nek amaal ke liye lafz-e-salaha istemaal huwa hai, Farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, “Uss zaat ki qasam, jis ke haath me Muhammad (صلى الله عليه وسلم) ki jaan hai, koi shakhs jo iman laye phir thabit qadam rahe, usay jannat me dakhil kiya jayega. Mujhe ummeed hai ke, wo uss me dakhil nahi honge jab tak ke tum aur tumhari aulad me se nek log jannat me dakhil na ho, aur uss me tumhari rahaishgaahon me dakhil na ho jao. Aur mere Rabb ne, mere paalne wale malik ne mujhe wada kiya hai ke, meri ummat me 70,000 log baghair hisab kitab ke jannat me dakhil honge.[49]
 • Chand ahadith me lafz-e-musleh aya hai, wafadar ghulam ke maane aye hain.[50]
 • Kayee ahadith me, Lafz-e-Saaleh aya hai, achai ke maane aye hain, jaise;
  • Ache kalimaat,[51] logon se achi baat karna, bimar se ye matt kaho ke tumhari wajah se bimari phail rahi hai, uss se achi baat karna chahiye, kyun ke, jab tak Allah ki marzi nahi hoti – bimari aagay nahi phailti.
   • Iss ka matlab ye nahi hai ke, diseases contagious nahi hoti, contagious bimariyon ki ahadith alag hain. Lekin yahan bimar se achi baat karne ka hukum aya hai.
  • Baqi reh jaane wali achi cheezen, kya hain ye baiyaatus salihaat?
   • Subhan Allah, Wal Hamdulillah, Wa La Ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Wa la haula wala quwwata illa billah.[52]
   • Ek aur hadith me farmaya ke, Subhan Allah, Wal Hamdulillah, Wa La Ilaha illa Allahu, Allahu Akbar kehne se, ek darakht Jannat me milega.
   • Din me kitni baar keh sakte ho – jitni baar kahoge, utne darakht Jannat me milenge.
   • Ye hai baqiyaatus salihaat – Baqi reh jaane wali achi cheezen.
  • Ache khaab jo nek logon ko dikhaye jaate hain, Allah ki taraf se,[53]
  • Achi Rehnumai,[54] ya seedhe raaste ki taraf hidayat
  • Ache akhlaaq, aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya, mujhe ache akhlaq ko perfect banane ke liye bheja gaya hai.[55]
   • Hum dawa karte hain, aap (صلى الله عليه وسلم) ke ummati hone ka, to kya hamare akhlaaq ache hain?
   • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) kehne wale ke, aur sunne walon ke akhlaaq ache bana de. Ameen.
  • Achi halat ke aye hain,[56] janwar jab achi halat me hon to unn par sawar ho, aur jab wo achi halat me hon tab unhe riha kar do, farmaya aap (صلى الله عليه وسلم) ne.
  • Achi aurat, nek aur saleh aurat,[57] duniya ki behtareen sathi hai.
  • Amal-e-Saleh,[58] ya nek amaal ke maane aye hain. Nek amaal hi qiyamat ke din ki currency hogi, agar kisi ke saath zyadati ki hai, to uss ke nek amaal de diye jayenge, jitni zyadati uss ne ki.[59]
  • aur Achi fitrat ke aye hain,[60]

To ye thay, Quran aur Ahadith lafz-e-muslihoon par, to ye ayat ke maane huwe,

Vs. No. 11

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ لَا تُفۡسِدُوۡا فِىۡ الۡاَرۡضِۙ قَالُوۡاۤ اِنَّمَا نَحۡنُ مُصۡلِحُوۡنَ‏

Aur jab inn se kaha jaata hai ke zameen me fasaad mat phailao, to wo kehte hain, hum to islaah karne wale hain.

Dr. Israr Ahmed apni tafseer Bayanul Quran me likhte hain ke,

 • La Tufsidu ke, La se murad ye hain ke, jab tumne Muahmmad (صلى الله عليه وسلم) ko Allah ka rasool maan liya to, ab unn ki theek theek pairwi karo,
 • aap (صلى الله عليه وسلم) ke peeche chalo,
 • aap (صلى الله عليه وسلم) ka hukum hai to jung ke liye niklo,
 • aap (صلى الله عليه وسلم) ki taraf se taqaza aata hai to maal pesh karo,
 • Aur agar tum iss se katraate ho to phir jama’ati zindagi ke andar fitna aur fasad phaila rahe ho,
 • Qalu Innama nahnu muslihoon
 • Hum to islaah karane waale hain,
 • Hamari nazar me ye ladna,…, ye bhidna,…, koi achi baat nahi hai,
 • takrao aur clash ya confrontation, koi ache kaam thode hi hain,
 • bass logon ko thande thande dawat dete raho, jo chahe qabool kar le, aur jo chahe radd kar de,
 • Ye kha-ma-kha, dushman se takrana aur jung karna kis liye hai?
 • Aur Allah ke deen ko ghalib karne ke liye qurbaniyan dena, musibatein jhelna aur mashaqqatein bardasht karna, kahe ke liye hai?[61]

Waqayi, sonch kar dekhiye, Musalman apne kaam se kaam kyun nahi rakhte?

 • Har waqt tableegh karne kyun nikal jaate?
 • Koi apna mazhab follow karna chah raha hai, to uss ko karne do,
 • Ek sath mil jhul ke raho na,
 • Koi ghalat kaam kar raha hai to usay karne do,
 • Koi shirk kar raha hai to uss ko karne do,
 • Koi ahle kitab hai, uss ko rehne do,
 • Har ek ko musalman banana zaroori hai kya?
 • Why don’t Muslims mind their own business?

Iss ka jawab ye hai ke,

 • Sab se pehle, inn ko nahi rokenge toh ye kya karenge?
 • Ye zameen mein fasad phailayenge,
 • Wo bhi, islah ke naam per fasad phailayenge, corruption karenge,
 • Hum musalmano mein se bahut logo ko bhi yehi lag raha hai ke, ye kafir aur mushrik aur munafiq islah kar rahe hain,
 • Problem ye hai ke, na unhe maloom hai aur na hume maloom hai ke, koi islah nahi ho rahi,
 • Jaise iss ke baad wali ayat mein bataya ja raha hai ke, inn ko sha’oor hi nahi ke wo zameen me fasad phaila rahe hain,
 • Aur iss se pehle ke kayi duroos mein hum sunn chuke hain ke, kis tarah ye log apne principals, rules aur regulations mein har ba-hayaat cheez ko nuksan hi pohuncha rahe hain, islah ke naam per.
  • “women emancipation” ke naam per auraton ko extreme burden mein daal diye hain,
  • aurat hamal bhi uthaye,
  • bachon ko bhi paale,
  • unn ki parwarish bhi kare,
  • kamaa kar bhi laye,
  • aur bada masala ye hai ke unhe iss baat ka shaoor hi nahi hai,
  • na aurat ko sha’oor hai aur na mard ko,
  • islah ke naam per aziyat, takleef, pareshani, di ja rahi hai aur ehsaas hi nahi hai,
  • Agar kisi ko ehsas ho bhi to wo, bol nahi raha, iss darr se ke log outdated, purane khayal wala, samjhenge.
 • LGBT ka qissa bhi hum sunn chuke hain, aur uss ke bad-tareen nataij hum dekh bhi rahe hain,
 • Phir Wikipedia ke mutabiq, duniya ki (pachas fisad) 50% daulat sirf 1% logo ke paas hogi, ye credit suisse ki, 2025 ki projection hai,
  • 50% Daulat bole to?
  • Ye saal ke khatam tak, world wealth, 463.6 trillion USD ho jayegi,
  • 50% ka matlab, 231.8 Trillion USD sirf 1% logon ke paas hogi,
  • sood ke nizam ne aaj ki society mein dekhiye kitni inequality kar diya hai, ameer aur ghareeb ka gap kitna badh gaya hai.
 • Hum ye nahi keh rahe hain ke, saare logon ko aamir kardo, ya ek barabar kardo, hum ye keh rahe hain ke insano ko gharibi ki sateh se, poverty line se uper toh utthao.
 • aur phir masala ye hai ke, ye sab kuch karnay mein inhe koi khabahat nazar nahi aarahi, ye sab kuch ho raha islah ke naam per.
 • aur kai sari batein pichle darson mein guzar chuki hain, yahan sirf yaad dilane ke liye dohraya ja raha hai.
 • Issi liye iss qadar zorr ke saath ye baat kahi ja rahi hai ke;
 • Quran me Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى), Surah aal-Imran ki 110wi ayat me, ummat-e-muslima ka maqsad bata rahay hain;

كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِؕ وَلَوۡ اٰمَنَ اَهۡلُ الۡكِتٰبِ لَڪَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡؕ مِنۡهُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَاَكۡثَرُهُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ‏

 • Tum wo Behtareen ummat ho, jisay an-Nas ke liye, tamam logon ke liye paida kiya gaya hai, tum neki ka hukum dete ho aur burai se rokte ho, aur Allah par Iman rakhte ho, aur agar Ahle Kitab bhi Iman le aate to ye unn ke haq me behtar tha, unn me se kuch iman wale hain lekin aksar na-farman hain.[62]
 • To ye maqsad hai – Ummat-e-Muslima ka, logon ko neki ka hukum dena aur burai se rokna,
 • Kya hum ye kaam kar rahe hain? har ek apne apne bare me sonch le,
 • Doosra point ye hai ke, Agar nahi kar rahe hain to, kya hoga?
  • Tirmidhi ki ek hadith me, Farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, “Uss zaat ki qasam – jis ke hath me meri jaan hai, tum ya to neki ka hukum do aur burai se roko, warna Allah anqareeb tum par apna azaab bhejega, phir tum dua karoge aur wo qabool nahi hogi.[63]
  • Abu Dawood aur Tirmidhi ki ek hadith, farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, “Jab log kisi zalim ko dekhte hain. lekin uss ko burai karne se nahi rokte, to ye mumkin hai ke Allah unn sab ko azab dega”.[64]
 • To Musalman ummat ki ye zimmadari hai ke, wo logon ko naki ka hukum de aur burai se roke, aur agar aisa nahi karoge to Allah ka azab ayega aur phir dua karoge aur dua’en qabool nahi hogi.
 • To pata chala ke hume – ek ummat hone ke naate, apna kaam, apni zimmadari nibhani hai,
 • Zalim ko zulm karne se nahi rokoge, to Allah ka azab ayega,
 • Aur phir ye insaan ki fitrat hai ke, jo ghalib ata hai, wo phir apni ideology doosron par thopna chahta hai,
 • Wo phir apne qawaneen nafiz karna chahega, jo Allah ke qawaneen ke khilaf honge,
 • Aur hum dua karenge, inn se chhutkara paane ke liye, aur dua’en qabool nahi hongi.

Phir 12wi ayat me farmaya;

Vs. No. 12

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَـٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ

Agaah ho jao ke, haqeeqat me yehi log mufsid hain, magar unhe sha’oor nahi hai

Agar islaah karna chahte ho, neki ka hukum dena aur burai se rokna chahte ho, to jaisa ke Dr. Israr Ahmed ne kaha ke, baaz waqt islaah karne ke liye operation bhi karna padta hai,

 • Iss liye ke mareez, iss darje ko pahunch chuka hai ke, operation ke baghair uss ki shifa mumkin nahi hai.
 • Aur agar tum uss operation ke raaste me rukawat bante ho, to haqeeqat me, tum fasad macha rahe ho, lekin tumhe iss ka shaoor nahi.[65]

Iss ayat me koi naya lafz nahi hai, waise iss ayat me do alfaz hain, Mufsidoon aur Yash’uroon, aur inn dono ki tafseel hum pehle sunn chuke hain. Phir aagay farmaya ke;

Vs. No. 13

وَاِذَا قِيۡلَ لَهُمۡ اٰمِنُوۡا كَمَاۤ اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوۡاۤ اَنُؤۡمِنُ كَمَاۤ اٰمَنَ السُّفَهَآءُ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمۡ هُمُ السُّفَهَآءُ وَلٰـكِنۡ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ‏

Aur jab inn se kaha jata hai ke, jis tarah aur log iman laaye, tum bhi iman laao, to wo kehte hain, kya hum iman layen jaisa ye be-waqoof log iman laye hain? Agaah ho jao, Khabardaar ho jao ke, haqeeqat me to ye khud be-waqoof hain lekin ye jaante nahi.

Iss ayat me samajhne wale do alfaz hain, as-Sufahaa’a aur Ya’lamoon.

Yahan aaj ka dars rok denge, next Saturday In Sha Allah iss ki tafseel agay sunenge.

Al hamdulillahi Rabbil Alameen

Allahumma Silli wa Sallim wa Barik ala Muhammad wa ala aalihi wa azwaajihi wa barik wa sallam

Rabbana aatina fid duniya…

References

[1] Quran-ST | 2-11

[2] Quran-ST | 2-182, Quran-ST | 4-128

[3] Quran-ST | 6-54

[4] Quran-ST | 47-2, Quran-ST | 21-90

[5] Quran-ST | 2-25

[6] Quran-ST | 2-130, Quran-ST | 3-39, Quran-ST | 3-46, Quran-ST | 4-69, Quran-ST | 6-84 to Quran-ST | 6-87

[7] Quran-ST | 2-29

[8] Quran-ST | 6-48

[9] Quran-ST | 6-54, Quran-ST | 25-71

[10] Quran-ST | 7-35, Quran-ST | 2-224

[11] Quran-ST | 42-40

[12] Quran-ST | 20-82

[13] Quran-ST | 2-160

[14] Quran-ST | 49-9

[15] Quran-ST | 35-10

[16] Quran-ST | 7-189

[17] Quran-ST | 11-11

[18] Quran-ST | 20-82

[19] Quran-ST | 41-33, Quran-ST | 103-3

[20] Quran-ST | 47-2

[21] Quran-ST | 4-146

[22] Quran-ST | 18-110

[23] Quran-ST | 27-19

[24] Quran-ST | 26-227

[25] Quran-ST | 11-23

[26] Quran-ST | 22-50

[27] Quran-ST | 28-67

[28] Quran-ST | 29-7, Quran-ST | 64-9

[29] Quran-ST | 21-94

[30] Quran-ST | 24-55

[31] Quran-ST | 45-30

[32] Quran-ST | 65-11

[33] Quran-ST | 19-60, Quran-ST | 34-37, Quran-ST | 40-40

[34] Quran-ST | 50-4

[35] Quran-ST | 6-54, Quran-ST | 47-2, Quran-ST | 40-58, Quran-ST | 9-102

[36] Quran-ST | 26-152, Quran-ST | 38-28

[37] Quran-ST | 49-9

[38] Quran-ST | 4-128

[39] Quran-ST | 18-110 to Quran-ST | 89-22, Quran-ST | 39-69, Quran-ST | 14-48

[40] Ibn ‘Awn said: “Muhammad used to say: ‘In my view land is like the wealth put into a Mudarabah (limited partnership) contract. Whatever is valid with regard to the wealth put into a Mudarabah partnership, is valid with regard to land, and whatever is not valid with regard to the wealth put into a Mudarabah partnership, then it is not valid with regard to land.'” He said: “He did not see anything wrong with giving all of his land to the plowman on the basis that he would work with it himself, or with his children, and helpers, and oxen, and, that he would not spend anything on it; all expenses were to be paid by the owner of the land.”

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ الأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلُحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلُحَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الأَرْضِ‏.‏‏ قَالَ وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الأَكَّارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلاَ يُنْفِقَ شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الأَرْضِ‏.‏‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Sunan an-Nasa’i 3928

[41] Narrated A man of Juhaynah: The Prophet (ﷺ) said: Probably you will fight with a people, you will dominate them, and they will save themselves and their children by their property. The version of Sa’id has You will then conclude peace with them. The agreed version goes: Then do no take anything from them more than that, for it is not proper for you.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ لَعَلَّكُمْ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا فَتَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ فَيَتَّقُونَكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ دُونَ أَنْفُسِهِمْ وَأَبْنَائِهِمْ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ ‏”‏ فَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْحٍ ‏”‏ ‏.‏ ثُمَّ اتَّفَقَا ‏”‏ فَلاَ تُصِيبُوا مِنْهُمْ شَيْئًا فَوْقَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ لَكُمْ ‏”‏ ‏.‏ حكم: ضعيف (الألباني)

Grade: Da’if (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 3051

[42] Yahya said that Malik related from Muhammad ibn Umara from Abu Bakr ibn Hazm that Uthman ibn Affan said, “When boundaries are fixed in land, there is no pre-emption in it. There is no pre-emption in a well or in male palm trees. “

Malik said, “This is what is done in our community.”

Malik said, “There is no pre-emption in a road, whether or not it is practical to divide it.”

Malik said, “What is done in our community is that there is no pre- emption in the courtyard of a house, whether or not it is practical to divide it.”

Malik spoke about a man who bought into a shared property provided that he had the option of withdrawal and the partners of the seller wanted to take what their partner was selling by pre-emption before the buyer had exercised his option. Malik said, “They cannot do that until the buyer has taken possession and the sale is confirmed for him. When the sale is confirmed, they have the right of pre-emption.”

Malik spoke about a man who bought land and it remained in his hands for some time. Then a man came and saw that he had a share of the land by inheritance. Malik said, “If the man’s right of inheritance is established, he also has a right of preemption. If the land has produced a crop, the crop belongs to the buyer until the day when the right of the other is established, because he has tended what was planted against being destroyed or being carried away by a flood.”

Malik continued, “If the time has been long, or the witnesses are dead or the seller has died, or the buyer has died, or they are both alive and the basis of the sale and purchase has been forgotten because of the length of time, pre- emption is discontinued. A man only takes his right by inheritance which has been established for him. If his situation differs from this, because the sale transaction is recent and he sees that the seller has concealed the price in order to sever his right of pre- emption, the value of the land is estimated, and he buys the land for that price by his right of pre-emption. Then the buildings, plants, or structures which are extra to the land are looked at, so he is in the position of some one who bought the land for a known price, and then after that built on it and planted. The owner of pre-emption takes possession after that is included.”

Malik said, “Pre-emption is applied to the property of the deceased as it is applied to the property of the living. If the family of the deceased fear to break up the property of the deceased, then they share it and sell it, and they have no pre-emption in it.”

Malik said, “There is no pre- emption among us in a slave or a slave-girl or a camel, a cow, sheep, or any animal, nor in clothes or a well which does not have any uncultivated land around it. Pre-emption is in what can be usefully divided, and in land in which boundaries occur. As for what cannot be usefully divided, there is no pre-emption in it.”

Malik said, “Some one who buys land in which people who are present have a right of pre-emption, refers them to the Sultan and either they claim their right or the Sultan surrenders it to him. If he were to leave them, and not refer their situation to the Sultan and they knew about his purchase, and then they left it until a long time had passed and then came demanding their pre-emption, I do not think that they would have it.”

قَالَ يَحْيَى قَالَ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فِي فَحْلِ النَّخْلِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى هَذَا الأَمْرُ عِنْدَنَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ فِي طَرِيقٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لاَ شُفْعَةَ فِي عَرْصَةِ دَارٍ صَلُحَ الْقَسْمُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَصْلُحْ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ عَلَى أَنَّهُ فِيهَا بِالْخِيَارِ فَأَرَادَ شُرَكَاءُ الْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا بَاعَ شَرِيكُهُمْ بِالشُّفْعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ لَهُمْ حَتَّى يَأْخُذَ الْمُشْتَرِي وَيَثْبُتَ لَهُ الْبَيْعُ فَإِذَا وَجَبَ لَهُ الْبَيْعُ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي أَرْضًا فَتَمْكُثُ فِي يَدَيْهِ حِينًا ثُمَّ يَأْتِي رَجُلٌ فَيُدْرِكُ فِيهَا حَقًّا بِمِيرَاثٍ إِنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ إِنْ ثَبَتَ حَقُّهُ وَإِنَّ مَا أَغَلَّتِ الأَرْضُ مِنْ غَلَّةٍ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي الأَوَّلِ إِلَى يَوْمِ يَثْبُتُ حَقُّ الآخَرِ لأَنَّهُ قَدْ كَانَ ضَمِنَهَا لَوْ هَلَكَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ غِرَاسٍ أَوْ ذَهَبَ بِهِ سَيْلٌ ‏.‏ قَالَ فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ أَوْ هَلَكَ الشُّهُودُ أَوْ مَاتَ الْبَائِعُ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ هُمَا حَيَّانِ فَنُسِيَ أَصْلُ الْبَيْعِ وَالاِشْتِرَاءِ لِطُولِ الزَّمَانِ فَإِنَّ الشُّفْعَةَ تَنْقَطِعُ وَيَأْخُذُ حَقَّهُ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَإِنْ كَانَ أَمْرُهُ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فِي حَدَاثَةِ الْعَهْدِ وَقُرْبِهِ وَأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ غَيَّبَ الثَّمَنَ وَأَخْفَاهُ لِيَقْطَعَ بِذَلِكَ حَقَّ صَاحِبِ الشُّفْعَةِ قُوِّمَتِ الأَرْضُ عَلَى قَدْرِ مَا يُرَى أَنَّهُ ثَمَنُهَا فَيَصِيرُ ثَمَنُهَا إِلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى مَا زَادَ فِي الأَرْضِ مِنْ بِنَاءٍ أَوْ غِرَاسٍ أَوْ عِمَارَةٍ فَيَكُونُ عَلَى مَا يَكُونُ عَلَيْهِ مَنِ ابْتَاعَ الأَرْضَ بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ بَنَى فِيهَا وَغَرَسَ ثُمَّ أَخَذَهَا صَاحِبُ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ فِي مَالِ الْمَيِّتِ كَمَا هِيَ فِي مَالِ الْحَىِّ فَإِنْ خَشِيَ أَهْلُ الْمَيِّتِ أَنْ يَنْكَسِرَ مَالُ الْمَيِّتِ قَسَمُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُفْعَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ شُفْعَةَ عِنْدَنَا فِي عَبْدٍ وَلاَ وَلِيدَةٍ وَلاَ بَعِيرٍ وَلاَ بَقَرَةٍ وَلاَ شَاةٍ وَلاَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ وَلاَ فِي ثَوْبٍ وَلاَ فِي بِئْرٍ لَيْسَ لَهَا بَيَاضٌ إِنَّمَا الشُّفْعَةُ فِيمَا يَصْلُحُ أَنَّهُ يَنْقَسِمُ وَتَقَعُ فِيهِ الْحُدُودُ مِنَ الأَرْضِ فَأَمَّا مَا لاَ يَصْلُحُ فِيهِ الْقَسْمُ فَلاَ شُفْعَةَ فِيهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِنَاسٍ حُضُورٍ فَلْيَرْفَعْهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ فَإِمَّا أَنْ يَسْتَحِقُّوا وَإِمَّا أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ السُّلْطَانُ فَإِنْ تَرَكَهُمْ فَلَمْ يَرْفَعْ أَمْرَهُمْ إِلَى السُّلْطَانِ وَقَدْ عَلِمُوا بِاشْتِرَائِهِ فَتَرَكُوا ذَلِكَ حَتَّى طَالَ زَمَانُهُ ثُمَّ جَاءُوا يَطْلُبُونَ شُفْعَتَهُمْ فَلاَ أَرَى ذَلِكَ لَهُمْ ‏.‏

Muwatta Malik | USC-MSA web (English) reference: Book 35, Hadith 4

[43] Yahya related to me from Malik that he asked Ibn Shihab about olives and he said, “There is a tenth on them.”

Malik said, “The tenth that is taken from olives is taken after they have been pressed, and the olives must come to a minimum amount of five awsuq and there must be at least five awsuq of olives. If there are less than five awsuq of olives, no zakat has to be paid.

Olive trees are like date palms insofar as there is a tenth on whatever is watered by rain or springs or any natural means, and a twentieth on whatever is irrigated. However, olives are not estimated while on the tree. The sunna with us as far as grain and seeds which people store and eat is concerned is that a tenth is taken from whatever has been watered by rain or springs or any natural means, and a twentieth from whatever has been irrigated, that is, as long as the amount comes to five awsuq or more using the aforementioned sa, that is, the sa of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace. Zakat must be paid on anything above five awsuq according to the amount involved.”

Malik said, “The kinds of grain and seeds on which there is zakat are:

wheat, barley, sult (a kind of barley), sorghum, pearl millet, rice, lentils, peas, beans, sesame seeds and other such grains and seeds which are used for food. Zakat is taken from them after they have been harvested and are in the form of grai n or seed.” He said, “People are entrusted with the assessment and whatever they hand over is accepted .”

Malik was asked whether the tenth or the twentieth was taken out of olives before they were sold or after and he said, “The sale is not taken into consideration. It is the people who produce the olives that are asked about the olives, just as it is the people who produce foodstuffs that are asked about it, and zakat is taken from them by what they say. Someone who gets five awsuq or more of olives from his olive trees has a tenth taken from the oil after pressing. Whereas someone who does not get five awsuq from his trees does not have to pay any zakat on the oil.”

Malik said, “Someone who sells his crops when they are ripe and are ready in the husk has to pay zakat on them but the one who buys them does not. The sale of crops is not valid until they are ready in the husk and no longer need water.”

Malik said, concerning the word of Allah the Exalted, “And give its due on the day of its harvesting,” that it referred to zakat, and that he had heard people saying that.

Malik said, “If someone sells his garden or his land, on which are crops or fruit which have not yet ripened, then it is the buyer who has to pay the zakat. If, however, they have ripened, it is the seller who has to pay the zakat, unless paying the zakat is one of the conditions of the sale.”

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الزَّيْتُونِ، فَقَالَ فِيهِ الْعُشْرُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَيَبْلُغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَمَا لَمْ يَبْلُغْ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ فَلاَ زَكَاةَ فِيهِ وَالزَّيْتُونُ بِمَنْزِلَةِ النَّخِيلِ مَا كَانَ مِنْهُ سَقَتْهُ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ بَعْلاً فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا كَانَ يُسْقَى بِالنَّضْحِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَلاَ يُخْرَصُ شَىْءٌ مِنَ الزَّيْتُونِ فِي شَجَرِهِ ‏.‏ وَالسُّنَّةُ عِنْدَنَا فِي الْحُبُوبِ الَّتِي يَدَّخِرُهَا النَّاسُ وَيَأْكُلُونَهَا أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِمَّا سَقَتْهُ السَّمَاءُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا سَقَتْهُ الْعُيُونُ وَمَا كَانَ بَعْلاً الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ ذَلِكَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ بِالصَّاعِ الأَوَّلِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَا زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالْحُبُوبُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالسُّلْتُ وَالذُّرَةُ وَالدُّخْنُ وَالأُرْزُ وَالْعَدَسُ وَالْجُلْبَانُ وَاللُّوبِيَا وَالْجُلْجُلاَنُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْحُبُوبِ الَّتِي تَصِيرُ طَعَامًا فَالزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تُحْصَدَ وَتَصِيرَ حَبًّا ‏.‏ قَالَ وَالنَّاسُ مُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ وَيُقْبَلُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ مَا دَفَعُوا ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ مَتَى يُخْرَجُ مِنَ الزَّيْتُونِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ أَقَبْلَ النَّفَقَةِ أَمْ بَعْدَهَا فَقَالَ لاَ يُنْظَرُ إِلَى النَّفَقَةِ وَلَكِنْ يُسْأَلُ عَنْهُ أَهْلُهُ كَمَا يُسْأَلُ أَهْلُ الطَّعَامِ عَنِ الطَّعَامِ وَيُصَدَّقُونَ بِمَا قَالُوا فَمَنْ رُفِعَ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَصَاعِدًا أُخِذَ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ بَعْدَ أَنْ يُعْصَرَ وَمَنْ لَمْ يُرْفَعْ مِنْ زَيْتُونِهِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ فِي زَيْتِهِ الزَّكَاةُ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ زَرْعَهُ وَقَدْ صَلَحَ وَيَبِسَ فِي أَكْمَامِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اشْتَرَاهُ زَكَاةٌ وَلاَ يَصْلُحُ بَيْعُ الزَّرْعِ حَتَّى يَيْبَسَ فِي أَكْمَامِهِ وَيَسْتَغْنِيَ عَنِ الْمَاءِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ‏{‏وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ‏}‏ أَنَّ ذَلِكَ الزَّكَاةُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ بَاعَ أَصْلَ حَائِطِهِ أَوْ أَرْضَهُ وَفِي ذَلِكَ زَرْعٌ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَإِنْ كَانَ قَدْ طَابَ وَحَلَّ بَيْعُهُ فَزَكَاةُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهَا عَلَى الْمُبْتَاعِ ‏.‏

Muwatta Malik | USC-MSA web (English) reference: Book 17, Hadith 36

[44] Kathir bin ‘Amr bin ‘Awf Al-Muzani narrated from his father, from his grandfather, that the Messenger of Allah (ﷺ) said: “Reconciliation is allowed among the Muslims, except for reconciliation that makes the lawful unlawful, or the unlawful lawful. And the Muslims will be held to their conditions, except the conditions that make the lawful unlawful, or the unlawful lawful.”

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلاَّلُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 1352

Kathir bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Awf narrated from his father that his grandfather said: “I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: ‘Reconciling between Muslims is permissible, except reconciliation that forbids something that is allowed, or allows something that is forbidden.’”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ “‏ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ‏”‏ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Sunan Ibn Majah 2353

[45] It has been narrated on the authority of Abu Wa’il who said: Sahal b. Hunaif stood up on the Day of Siffin and said: O ye people, blame yourselves (for want of discretion) ; we were with the Messenger of Allah (ﷺ) on the Day of Hudaibiya. If we had thought it fit to fight, we could fight. This was in the truce between the Messenger of Allah (ﷺ) and the polytheists. Umar b. Khattab came, approached the Messenger of Allah (ﷺ) and said: Messenger of Allah, aren’t we fighting for truth and they for falsehood? He replied: By all means. He asked: Are not those killed from our side in Paradise and those killed. from their side in the Fire? He replied: Yes. He said: Then why should we put a blot upon our religion and return, while Allah has not decided the issue between them and ourselves? He said: Son of Khattab, I am the Messenger of Allah. Allah will never ruin me. (The narrator said): Umar went away, but he could not contain himself with rage. So he approached Abu Bakr and said: ‘Abu Bakr, aren’t we fighting for truth and they for falsehood? He replied: Yes. He asked: Aren’t those killed from our side in Paradise and those killed from their side in the Fire? He replied: Why not? He (then) said: Why should we then disgrace our religion and return while God has not yet decided the issue between them and ourselves? Abu Bakr said: Son of Khattab, verily, he is the Messenger of Allah, and Allah will never ruin him. (The narrator continued): At this (a Sura of) the Qur’an (giving glad tidings of the victory) was revealed to the Messenger of Allah (ﷺ). He sent for Umar and made him read it. He asked: Is (this truce) a victory? He (the Messenger of Allah) replied: Yes. At this Umar was pleased, and returned.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، – وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ – حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ يَوْمَ صِفِّينَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ لَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَلَوْ نَرَى قِتَالاً لَقَاتَلْنَا وَذَلِكَ فِي الصُّلْحِ الَّذِي كَانَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ ‏”‏ بَلَى ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ ‏”‏ بَلَى ‏”‏ ‏.‏ قَالَ فَفِيمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ ‏”‏ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًا ‏”‏ ‏.‏ قَالَ فَانْطَلَقَ عُمَرُ فَلَمْ يَصْبِرْ مُتَغَيِّظًا فَأَتَى أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَسْنَا عَلَى حَقٍّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلٍ قَالَ بَلَى ‏.‏ قَالَ أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلَى ‏.‏ قَالَ فَعَلاَمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا وَنَرْجِعُ وَلَمَّا يَحْكُمِ اللَّهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا ‏.‏ قَالَ فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْفَتْحِ فَأَرْسَلَ إِلَى عُمَرَ فَأَقْرَأَهُ إِيَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَفَتْحٌ هُوَ قَالَ ‏”‏ نَعَمْ ‏”‏ ‏.‏ فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ ‏.‏

Reference: Sahih Muslim 1785a

The traditions mentioned above has also been transmitted by Khalid b. Khalid al-Yashkuri through different chain of narrators. This version has: I (Hudhaifah) asked : Will any be spared after the use of the sword ? He replied: There will be remnant with specks in its eye and an illusory truce. He then transmitted the rest of the tradition. Qatadah applied this to the apostasy during the Caliphate of Abu Bakr. The word aqdha’ (sing. qadhan) means specks, hudnah means truce and dakhan means malice.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَالِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ قُلْتُ بَعْدَ السَّيْفِ قَالَ ‏”‏ بَقِيَّةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ ‏”‏ ‏.‏ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ قَالَ كَانَ قَتَادَةُ يَضَعُهُ عَلَى الرِّدَّةِ الَّتِي فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ‏”‏ عَلَى أَقْذَاءٍ ‏”‏ ‏.‏ يَقُولُ قَذَى ‏.‏ ‏”‏ وَهُدْنَةٌ ‏”‏ ‏.‏ يَقُولُ صُلْحٌ ‏”‏ عَلَى دَخَنٍ ‏”‏ ‏.‏ عَلَى ضَغَائِنَ ‏.‏ حكم: حسن (الألباني)

Grade: Hasan (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 4245

Sahl bin Abu Hathmah Al-Ansari (May Allah be pleased with him) reported: ‘Abdullah bin Sahl and Muhaiyisah bin Mas’ud (May Allah be pleased with them) went to Khaibar during the period of the truce (after its conquest) and they separated to perform their duties. When Muhaiyisah returned to `Abdullah bin Sahl, he found him murdered, drenched in his blood. So he buried him and returned to Al-Madinah. Then `Abdur-Rahman bin Sahl, Huwaiyisah and Muhaiyisah, the two sons of Mas`ud went to Messenger of Allah (ﷺ) and spoke about the case of their (murdered) friend. `Abdur-Rahman, who was the youngest of them all, started talking. Messenger of Allah (ﷺ) said, “Let those older than you speak first.” So he stopped talking and the (other two) spoke about the case of their (murdered) friend. Messenger of Allah (ﷺ) said, “Will you take an oath whereby you will have the right to receive the blood money of your murdered man?” And mentioned the rest of the Hadith. [Al-Bukhari and Muslim].

وعن أبي يحيى وقيل‏:‏ أبي محمد سهل بن أبي حَثْمة -بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة -الأنصاري رضي الله عنه قال‏:‏ انطلق عبد الله ابن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلاً، فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال‏:‏ ‏”‏ كبر كبر‏”‏ وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما فقال‏:‏ ‏”‏أتحلفون وتستحقون قاتلكم‏؟‏ وذكر تمام الحديث‏.‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏ ‏.‏

Reference: Riyad as-Salihin 351

Narrated Sahl bin Abi Hathma: `Abdullah bin Sahl and Muhaiyisa bin Mas`ud bin Zaid set out to Khaibar, the inhabitants of which had a peace treaty with the Muslims at that time. They parted and later on Muhaiyisa came upon `Abdullah bin Sah! and found him murdered agitating in his blood. He buried him and returned to Medina. `Abdur Rahman bin Sahl, Muhaiyisa and Huwaiuisa, the sons of Mas`ud came to the Prophet (ﷺ) and `Abdur Rahman intended to talk, but the Prophet (ﷺ) said (to him), “Let the eldest of you speak.” as `Abdur-Rahman was the youngest:. `Abdur-Rahman kept silent and the other two spoke. The Prophet (ﷺ) said, “If you swear as to who has committed the murder, you will have the right to take your right from the murderer.” They said, “How should we swear if we did not witness the murder or see the murderer?” The Prophet (ﷺ) said, “Then the Jews can clear themselves from the charge by taking Alaska (an oath taken by men that it was not they who committed the murder).” The!y said, “How should we believe in the oaths of infidels?” So, the Prophet (ﷺ) himself paid the blood money (of `Abdullah). (See Hadith No. 36 Vol. 9.)

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ ـ هُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهْىَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ وَهْوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمٍ قَتِيلاً، فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ ‏”‏ كَبِّرْ كَبِّرْ ‏”‏‏.‏ وَهْوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ ‏”‏ أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ صَاحِبَكُمْ ‏”‏‏.‏ قَالُوا وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ ‏”‏ فَتُبْرِيكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ ‏”‏‏.‏ فَقَالُوا كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 3173

‘Ali told that some slaves came out to God’s Messenger, i.e. on the day of al-Hudaibiya, before the peace was ratified, and their masters wrote to him saying, “We swear by God, Muhammad, that they have not gone out to you through desire for your religion, but they have done so only to fly from servitude.” Some people assured him they had spoken the truth and advised him to send them back to them, but God’s Messenger became angry and said, “I do not think you people of Quraish will cease till God sends someone to you who will cut off your heads for this.” He refused to send them back, saving they were God’s freedmen. [Abu Dawud transmitted it.]

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عِبْدَانٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي الْحُدَيْبِيَةَ قَبْلَ الصُّلْحِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَوَالِيهِمْ قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ وَاللَّهِ مَا خَرَجُوا إِلَيْكَ رَغْبَةً فِي دِينِكَ وَإِنَّمَا خَرَجُوا هَرَبًا مِنَ الرِّقِّ. فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ رُدَّهُمْ إِلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «مَا أَرَاكُم تنتهونَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ يَضْرِبُ رِقَابَكُمْ عَلَى هَذَا» . وَأَبَى أَنْ يَرُدَّهُمْ وَقَالَ: «هُمْ عُتَقَاءَ اللَّهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد- حكم: لم تتمّ دراسته (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 3975

[46] It was narrated that ‘Aishah said: “This Verse ‘And making peace is better.’ was revealed concerning a man who had been married to a woman for a long time, and she had given birth to his children and he wanted to exchange her (for a new wife). She agreed that he would stay with her (the new wife) and would not give her (the first wife) a share of his time. (i.e.) not spend the nights with her).”

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، ‏.‏ أَنَّهَا قَالَتْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}‏ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلاَدًا فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَبْدِلَ بِهَا فَرَاضَتْهُ عَلَى أَنْ تُقِيمَ عِنْدَهُ وَلاَ يَقْسِمَ لَهَا ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Sunan Ibn Majah 1974

[47] Narrated Aisha: regarding the Verse: ‘If a wife fears cruelty or desertion on her husband’s part …’) (4.128) It concerns the woman whose husband does not want to keep her with him any longer, but wants to divorce her and marry some other lady, so she says to him: ‘Keep me and do not divorce me, and then marry another woman, and you may neither spend on me, nor sleep with me.’ This is indicated by the Statement of Allah: ‘There is no blame on them if they arrange an amicable settlement between them both, and (such) settlement is better.” (4.128)

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلاَمٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ ‏{‏وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا‏}‏ قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لاَ يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلاَقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلاَ تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِسْمَةِ لِي، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى ‏{‏فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ‏}‏

Reference: Sahih al-Bukhari 5206

Narrated Ibn ‘Abbas: “Sawdah feared that the Prophet (ﷺ) was going to divorce her, so she said: ‘Do not divorce me, but keep me and give my day to ‘Aishah.’ So he (ﷺ) did so, and the following was revealed: Then there is no sin on them both if they make terms of peace between themselves, and making peace is better (4:128). So whatever they agree to make peace in something then it is permissible.”

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ خَشِيَتْ سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ لاَ تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلْ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ فَنَزَلَتْ ‏:‏ ‏(‏ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ‏)‏ ‏.‏ فَمَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ كَأَنَّهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 3040

[48] An-Nu’man bin Bashir (May Allah be pleased with them) reported: Messenger of Allah (ﷺ) said, “What is lawful is clear and what is unlawful is clear, but between them are certain doubtful things which many people do not know. So he who guards against doubtful things keeps his religion and his honour blameless. But he who falls into doubtful things falls into that which is unlawful, just as a shepherd who grazes his cattle in the vicinity of a pasture declared prohibited (by the king); he is likely to stray into the pasture. Mind you, every king has a protected pasture and Allah’s involved limits is that which He has declared unlawful. Verily, there is a piece of flesh in the body, if it is healthy, the whole body is healthy, and if it is corrupt, the whole body is corrupt. Verily, it is the heart.”[Al-Bukhari and Muslim].

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ “إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات، استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع فى الشبهات، وقع فى الحرام، كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله‏:‏ ألا وهى القلب” ‏(‏‏(‏متفق عليه‏.‏ وروياه من طرق بألفاظ متقاربة‏)‏‏)‏

Reference: Riyad as-Salihin 587

Narrated An-Nu’man bin Bashir: I heard Allah’s Messenger (ﷺ) saying, ‘Both legal and illegal things are evident but in between them there are doubtful (suspicious) things and most of the people have no knowledge about them. So whoever saves himself from these suspicious things saves his religion and his honor. And whoever indulges in these suspicious things is like a shepherd who grazes (his animals) near the Hima (private pasture) of someone else and at any moment he is liable to get in it. (O people!) Beware! Every king has a Hima and the Hima of Allah on the earth is His illegal (forbidden) things. Beware! There is a piece of flesh in the body if it becomes good (reformed) the whole body becomes good but if it gets spoilt the whole body gets spoilt and that is the heart.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏ “‏ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِيِنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ‏.‏ أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ‏.‏ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ‏”‏‏.‏

Reference: Sahih al-Bukhari 52

[49] It was narrated that Rifa’ah Al-Juhani said: “We came back (from a campaign) with the Messenger of Allah (ﷺ) and he said: ‘By the One in Whose Hand is the soul of Muhammad, there is no person who believes then stands firm, but he will be caused to enter Paradise. I hope that they will not enter it until you and those who are righteous among your offspring will enter it and take up your dwelling places therein. And my Lord has promised me that seventy thousand of my nation will enter Paradise without being brought to account.’”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رِفَاعَةَ الْجُهَنِيِّ، قَالَ صَدَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ ‏ “‏ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ عَبْدٍ يُؤْمِنُ ثُمَّ يُسَدَّدُ إِلاَّ سُلِكَ بِهِ فِي الْجَنَّةِ وَأَرْجُو أَلاَّ يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ذَرَارِيِّكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ وَلَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ ‏”‏ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Sunan Ibn Majah 4285

[50] Abu Huraira reported Allah’s Messenger (ﷺ) as saying: For a faithful slave there are two rewards. By him in Whose hand is the life of Abu Huraira, but for Jihad in the cause of Allah, and Pilgrimage and kindness to my mother, I would have preferred to die as a slave. He (one of the narrators in the chain of transmitters) said: This news reached us that Abu Huraira did not perform Pilgrimage until his mother died for (keeping himself constantly) in her service.

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏”‏ لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ ‏”‏ ‏.‏ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّي لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوتَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ ‏.‏ قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا ‏.‏ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ ‏”‏ لِلْعَبْدِ الْمُصْلِحِ ‏”‏ ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَمْلُوكَ ‏.‏

Reference: Sahih Muslim 1665a

Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allah (ﷺ) said, “The faithful and diligent slave will have a double reward.” (Abu Hurairah added:) By Him in Whose Hand the soul of Abu Hurairah is! but for Jihad in the Cause of Allah, and Hajj and kindness to my mother, I would have preferred to die as a slave. [Al-Bukhari and Muslim].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ ‏ “‏للعبد المملوك المصلح أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج، وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك‏”‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏

Reference: Riyad as-Salihin 1363

[51] Narrated Anas: The Prophet (ﷺ) as saying: There is no infection* and no evil omen, and I like a good omen. Good omen means a good word.

* The majority of scholars interpret this to mean that these things in and of themselves do not transmit or cause harm through supernatural or hidden means but that Allah is ultimately in control and any fearful superstition around these is false.

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ الصَّالِحُ وَالْفَأْلُ الصَّالِحُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ ‏”‏ ‏.‏ حكم: صحيح (الألباني)

Grade: Sahih (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 3916

[52] The good deeds which endure are: Subḥānallāh. Walḥamdu lillāh. Wa lā ilāha illallāh, Wallāhu Akbar, Wa lā ḥawla wa lā quwwata illā billāh. The good deeds which endure are: Glorified is Allah, and The praise is for Allah, and There is none worthy of worship but Allah, and Allah is the Most Great, and There is no power and no might except by Allah. [Reference: Ahmad (no. 513) (Ahmad Shakir, ed.) and its chain of narration is authentic. See Majma’uz-Zawa’id 1/297. Ibn Hajar mentions it in Bulughul-Maram saying that Ibn Hibban and Al-Hakim considered it authentic.]

الباقيات الصالحات : (سبحان الله) و(الحمد لله )، و(لا إله إلا الله)، و(الله أكبر) ،و (لا حول ولا قوة إلا بالله).

Reference: Hisn al-Muslim 265

[53] Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father said about this ayat, “You have good news in the life of this world and the next world,” (Sura 10 ayat 64), that it was the good dream which the man who was salih saw or which was shown to him.

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ ‏{‏لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ‏}‏ ‏.‏ قَالَ هِيَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوْ تُرَى لَهُ ‏.‏

Muwatta Malik | Sunnah.com reference: Book 52, Hadith 5

[54] Narrated Abdullah ibn Abbas: The Prophet (ﷺ) said: Good way, dignified good bearing and moderation are the twenty-fifth part of Prophecy.

حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ إِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ ‏”‏ ‏.‏حكم: حسن (الألباني)

Grade: Hasan (Al-Albani) | Reference: Sunan Abi Dawud 4776

[55] Abu Hurayra reported that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, “I was sent to perfect good character.”

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏:‏ إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الأَخْلاقِ‏.‏ حكم: صـحـيـح (الألباني)

Grade: Sahih (Al-Albani) | Reference: al-Adab al-Mufrad | English translation: Book 14, Hadith 273

[56] Sahl b. al-Hanzaliya told of God’s Messenger coming upon an emaciated camel and saying, “Fear God regarding these dumb animals. Ride them when they are in good condition and let them free when they are in good condition.” [Abu Dawud transmitted it.]

وَعَن سهلِ بنِ الحَنظلِيَّةِ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَة واترُكوها صَالِحَة» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد- حكم: صَحِيح (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 3370

[57] ‘Abdallah b. ‘Amr reported God’s Messenger as saying, “The whole world is to be enjoyed, but the best thing in the world is a good woman.” [Muslim transmitted it.]

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الدُّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَة الصَّالِحَة» . رَوَاهُ مُسلم- حكم: صَحِيح (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 3083

[58] Narrated Al-Bara: “A man among the Companions of the Prophet (ﷺ) died before Khamr had been made unlawful. So when Khamr was made unlawful, some men said: ‘How about our companions who died while drinking Khamr?’ So (the following) was revealed: Those who believe and do righteous good deeds, there is no sin on them for what the ate, if they have Taqwa and perform good (5:93).”

حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ مَاتَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَلَمَّا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَالَ رِجَالٌ كَيْفَ بِأَصْحَابِنَا وَقَدْ مَاتُوا يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَنَزَلَتْ ‏:‏ ‏(‏ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ‏)‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

Grade: Sahih (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 3050

[59] Abu Hurairah (May Allah bepleased with him) reported: The Prophet (ﷺ) said, “He who has done a wrong affecting his brother’s honour or anything else, let him ask his forgiveness today before the time (i.e., the Day of Resurrection) when he will have neither a dinar nor a dirham. If he has done some good deeds, a portion equal to his wrong doings will be subtracted from them; but if he has no good deeds, he will be burdened with the evil deeds of the one he had wronged in the same proportion”. [Al-Bukhari].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏ “‏ من كانت عنده مظلمة لأخيه، من عرضه أو من شيء، فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه البخاري‏)‏‏)‏‏.‏

Reference: Riyad as-Salihin 210

[60] ‘Umar told that God’s messenger taught him to say, “O God, make my inner nature better than my outer, and make my outer nature good. O God, I ask Thee to give me some of the abundance Thou givest to men, in family, property and children, which neither strays nor leads astray.” [Tirmidhi transmitted it.]

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ” قُلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَرِيرَتِي خَيْرًا مِنْ عَلَانِيَتِي وَاجْعَلْ عَلَانِيَتِي صَالِحَةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّالِّ وَلَا الْمُضِلِّ ” رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ- حكم: لم تتمّ دراسته (الألباني)

Reference: Mishkat al-Masabih 2504

[61] Source: Dr. Israr Ahmed – Tafsir Bayanul Quran – Surah Al-Baqarah – 11 – Quran.com

[62] Quran-ST | 3-110

[63] Hudhaifah (May Allah be pleased with him) reported: The Prophet (ﷺ) said, “By Him in Whose Hand my life is, you either enjoin good and forbid evil, or Allah will certainly soon send His punishment to you. Then you will make supplication and it will not be accepted”. [At-Tirmidhi, who categorized it as Hadith Hasan].

العاشر‏:‏ عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏ “‏ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏)‏‏)‏‏.‏

Reference: Riyad as-Salihin 193

Hudhaifah bin Al-Yaman narrated that the Prophet (s.a.w) said: “By the One in Whose Hand is my soul! Either you command good and forbid evil, or Allah will soon send upon you a punishment from Him, then you will call upon Him, but He will not respond to you. “

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ ‏”‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏.‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ ‏.‏

Grade: Hasan (Darussalam) | Reference: Jami` at-Tirmidhi 2169

It was narrated that ‘Aishah said: “I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say: ‘enjoin what is good and forbid what is evil, before you call and you are not answered.’”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يَقُولُ ‏ “‏ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلاَ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ‏”‏ ‏.‏

Grade: Hasan (Darussalam) | Reference: Sunan Ibn Majah 4004

[64] Abu Bakr As-Siddiq (May Allah bepleased with him) reported: “O you people! You recite this Verse: ‘O you who believe! Take care of your ownselves. If you follow the (right) guidance [and enjoin what is right (Islamic Monotheism and all that Islam orders one to do) and forbid what is wrong (polytheism, disbelief and all that Islam has forbidden)] no hurt can come to you from those who are in error.’ (5:105) But I have heard Messenger of Allah (ﷺ) saying: “When people see an oppressor but do not prevent him from (doing evil), it is likely that Allah will punish them all.” [Abu Dawud and At-Tirmidhi].

الرابع عشر‏:‏ عن أبي بكر الصديق، رضي الله عنه ، قال‏:‏ يا أيها الناس إنكم لتقرءون هذه الآية‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم‏}‏ ‏(‏‏(‏المائدة ‏:‏ 105‏)‏‏)‏ وإني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول‏:‏ “إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي بأسانيد صحيحة‏)‏‏)‏‏.‏

Reference: Riyad as-Salihin 197

[65] Source: Dr. Israr Ahmed – Tafsir Bayanul Quran – Surah Al-Baqarah – 12 – Quran.com

Comments are closed.