Tafseer Surah al-Baqarah Part 11

Tafseer Surah al-Baqarah Part 11


Aoozu Billahi as-Samee al-Aleemi minash Shaitanir Rajeem

Bismillah, Alhamdulillahi wahdah was salaatu was salaamu ala man la nabiya ba’adah

Rabbish sharah li sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qauli

As Salaamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu

Pichle Dars me humne, Surah al-Baqarah ki 7wi ayat ki tafseer ka doosra hissa huna, jis me teen alfaaz ke maane jaane, aaj hum 7wi ayat ki tafseer agay sunenge aur iss me bhi samjhaane ka bohot zyada hai,

Tarjuma wa Tafseer

Vs. No. 7 Contd…

Ye teen alfaaz, Sam’ihim, Absaarihim aur Ghishawatun, ki tafseel humne pichle hafte sun chuke hain, ab iss ayat ka chhetta lafz hai, Azaab hai

AZAAB (Punishment)t عَذَابٌ 2:7

Lafz-e-Azaab ka root ya maddah (ع ذ ب) hai. Issi root se jo doosre alfaaz bane hain ya jo derivatives hain,

 • Ayub (عَلَيْهِ ٱلسَّلَام) ki sakht bimari ki wajah se jo takleef aur eeza unn ko pahunchi, uss ke liye bhi lafz-e-azaab istemaal huwa hai,[1]
 • Firawn ke haathon bani Israeel ke mard bachchon ko zibah karne jaisi azeeyat ke liye bhi lafz-e-azaab istemaal huwa hai,[2]

Jo azaab ke mustahaq hain, wo;

 • Jo Kaafir hain,[3]
 • Mushrik hain,[4]
 • Munafiq,[5]
 • Zaalim,[6]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ki ayaat ko jhutlaane wale aur Nafarmaan log,[7]
 • Jin par Allah ki phitkaar aur laanat hai,[8]
 • Jo Allah ka ghazab kamate hain,[9]
 • Jo burai ke mansoobay banate hain,[10]
 • Jo gumraah ho gaye hain,[11]
 • Jo log Allah ke bande honay se sharminda huway aur inkaar kiya aur khud ko bada samjha ya takabbur kiya,[12]
 • Jo logon ko Masjid-e-Haram, jo Makkah me hai, uss se rokay,[13]
 • Jo log Allah ki raah me kharch karne se inkaar kare,[14]
 • Wo log jin ki baaton se Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko takleef hoti hai, dukh hota hai,[15]
 • Jo log Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ki na-farmaani karte hain,[16]
 • Jo gunahgaar hain,[17]
 • Jo Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke baare me jhoot bolte hain,[18]
 • Jo Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke zikr se, uss ko yaad karne se muh mod lega, usay sakht azaab me dakhil kiya jayega,[19]
 • Aise Logon ko azaab iss duniya me bhi milega aur aakhirat me bhi,[20] aur aakhirat ka azaab – duniya ke azaab ke muqaable bohot sakht hoga.[21]

Duniya me kaafiron ko jo azaab hota hai,

 • Wo Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke aise lashkaron se diya jata hai jo dikhte nahi,[22] ya phir
 • Kisi riyasat ke sarbarah ke zariye aur uss ke logon ke zariye;[23] ya phir
 • Kaafiron par Momineen ke haathon,[24] ya phir
 • Qudrati aafaat ke zariye ya natural calamities ke zariye,[25] aur
 • Baaz gunahon ki saza khulay aam dene ka hukum hai, jisay musalmaan dekhen,[26] ye ibrat ke liye hai,
 • Surah at-Tauba me Qabr ke azaab ki taraf ishara hai,[27]

Aur aakhirat me jo azab hoga wo,[28]

 • Aakhri azaab hoga,[29]
 • Dozaq ki aag me jalne ka azaab hoga,[30] aur
 • wo abadi azaab hoga, yani the punishment will be everlasting,[31]
 • siway uss ke jo Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) chahe.[32] Yani agar kisi ki saza khatam koi kar sakta hai to wo Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) hain.

Azab me;

 • takleef hai, pain hai,[33]
 • shiddat hai,[34]
 • burai hai,[35]
 • be-izzati aur ruswaai hai,[36]
 • zillat hai, sharmidagi hai.[37]
 • kamzor kar dene waali bechaini hai.[38]
 • aag hai, fire hai,[39]
 • aag me jalna hai,[40]
 • ubalta huwa paani hai, peene ke liye, boiling water hai,[41]
 • loo hai, yani jhulsa dene wali hawa hai,[42]

Shaitaan hume, tez jalne waali aag ki taraf dawat deta hai,[43] aur

 • hume Quran ke zariye aur Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ke zariye azab se chaukanna kiya ja chuka hai,[44]
 • jo takleef de hoga,[45]
 • issi liye hume shaitan ko apne se door rakhna chahiye, aur
 • aise tamam aqaid aur amaal se parhez karna chahiye jo saza ke mustahaq hain.

Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) Surah an-Nisa me munfiqon ko mukhatib karke farmaate hain ke,

 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) tumhe azab de kar kya hasil karega, agar tum shukr ada karo aur imaan le lao, to Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) qadar karne wala aur har cheez ka ilm rakhne wala hai.[46]
 • To Hume kya karna chahiye?
 • Hume Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke azab se darte huwe,[47]
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) se dua karna chahiye, uss azab se bacha le,[48] kyun ke,
 • Wo Allah hi hai, jo hamare gunahon ko maaf kar sakte hain,[49] aur
 • Gunah karne se aur gunahon ke azab se bacha sakte hain,[50]
 • Hum par apni rehmat ke zariye,[51] agar wo chaahe.

Ahadith jo azab ke mutalliq ayee hain, wo hain;

 • Shah Waliullah Dehelwi (رَحِمَهُ الله) ki 40 ahadith me hai ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, Safar azab ka hissa hai.[52]
 • Issi silsile me ek muttafiqun alaih hadith me, aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, Safar azab ka hissa hai kyun ke iss me insaan neend se aur khaane peene se mahroom ho jata hai, to jis kaam ke liye niklay the wo khatam ho jaye to aap (صلى الله عليه وسلم) ne apne ghar walon ke paas wapas lautne me jaldi karne ka hukum diya,[53]
 • Bulooghul Maram me, al-Hakim ki hadith, Farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, Qabr me azab peshaab ki wajah se hoga.[54]
 • ad-Darqutni ki ek hadith me aya hai ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, apne aap ko peshaab se ganda karne se bacho, kyun ke, azaab-e-qabr issi ki wajah se hota hai,[55] yani peshaab ke chheettay jism par ya kapdon par na lagay.
 • Ek muttafiqun alaih hadith me aya hai ke, ek yahoodi aurat, Aisha (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا) ko dua deti hai ke Allah tumhe azab-e-qabr se bachaye,
  • ye baat Aisha (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا) ne Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko batayee, to aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, haan, azaab-e-qabr haqeeqi hai, real hai.
  • Aisha (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهَا) farmaati hain ke, iss ke baad maine kabhi Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ko namaz parrhte nahi dekha jiss me aap (صلى الله عليه وسلم) ne azaab-e-qabr se Allah ki panah na maangi ho.[56]
 • Sahih Muslim ki ek hadith, jis me Abu Hurairah (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) ne kaha ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) teen cheezon se Allah ki panah maangte the,
  • Azaab-e-Qabr se,
  • Azaab-e-Jahannam se, aur
  • Maseeh ad-Dajjal ke fitne se ya uss ki aazmaish se.[57]
 • Hisnul Muslim me ek Muttafiqun alaih hadith hai, tashahhud ke aakhir me jo dua aap (صلى الله عليه وسلم) parrha karte the,

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِكَ مِـنْ عَذابِ القَـبْر،

وَمِـنْ عَذابِ جَهَـنَّم،

وَمِـنْ فِتْـنَةِ المَحْـيا وَالمَمـات،

وَمِـنْ شَـرِّ فِتْـنَةِ المَسيحِ الدَّجّال

 • Aye Allah, main teri panah maangta hoon, qabr ke azaab se, jahannam ke azaab se, zindagi aur maut ki aazmaish se, aur Dajjal ke fitne aur uss ki aazmaish se.[58]
 • Sahih Muslim ki ek hadith me aya hai ke, aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, jab tashahhud parrh lo, yani attahiyaat, uss ke baad durood-e-Ibrahim, tab chaar cheezon se panah maango, aur aap (صلى الله عليه وسلم) ne yehi dua sikhaayee.[59]
 • Iss dua ke kayee versions ahadith me aaye hain, ek aur hadith me farmaya ke, ye dua aap (صلى الله عليه وسلم) waise hi sikhaate, jaisa ke Quran ki koi ayat sikhaate the. Iss hadith se, ye dua ki ahmiyat samajh me aati hai.[60]
 • Abu Dawood aur Nasai ki ek hadith me, Umar (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) farmaate hain ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) paanch (5) cheezon se Allah ki panah maangte the,
  • Buzdili se,
  • Kanjoosi, ya Baqeel hone se,
  • Budhaape ki buraiyyon se,
  • Buray khayalaat se, aur
  • Qabr ke azaab se.[61]
 • Sahih Muslim ki ek aur hadith me, aap (صلى الله عليه وسلم) ne ek waqt janaze ki namaz parrhayee, jiss me aap (صلى الله عليه وسلم) ne mayyat ke liye dua ki aur usay azaab-e-Qabr aur azaab-e-jahannam se bacha lene ke liye Allah se dua ki.[62]
 • Sahih Muslim hi ki ek aur lambi hadith me aya hai ke, ek waqt aap (صلى الله عليه وسلم) kisi baagh me sawari kar rahe the, aur aap (صلى الله عليه وسلم) wahan jo quboor the uss ke paas se guzre aur unn qabaron me dafan logon ki tafseel jaani aur farmaya ke,
  • inn logon par azaab ho raha hai, aur
  • agar mujhe ye qadsha na hota ke, tum log apne murdon ko dafan karna chhorrh do gay, to main Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) se keh kar inn qabron me jo azaab ho raha hai wo sunwata, jo main sunn raha hoon.
  • Phir aap (صلى الله عليه وسلم) ne wahan maujood logon ko saath me dua ke alfaaz ko dohraane ke liye kaha aur sahaba (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْهُم) ne aap (صلى الله عليه وسلم) ke dua ke alfaaz dohraye, jiss me aap ne Allah se panah maangi;
  • Azaab-e-Qabr se,
  • Jahannam ki aag se,
  • fitno se jo khule aur chhupe hain,
  • aur dajjal ke fitno aur uss ki aazmaish se.[63]
 • Sahih Muslim ki ek aur hadith me aya hai ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, teen qism ke log, jin se Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) qiyamat ke din na baat karenge, na unhe paak karenge aur na unn ki taraf dekhenge aur unn ke liye takleef de azab hoga, to ye kaun log hain?
  • Wo boodha shaks jis ne zina kiya,
  • Wo badesha jis ne jhoot bola, aur
  • Wo ghareeb aadmi jis ne takabbur kiya.[64]
 • Sunan Abi Dawood ki ek hadith, farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, meri ummat wo hai jis par reham kiya gaya hai,
  • Iss ummat ko aakhirat me azaab nahi hoga,
  • Lekin iss duniya me jo azaab hai, uss me aazmaish hai, zalzale hain aur maara jana hai.[65]
 • Ek aur muttafiqun alaih hadith me, aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke, jab kisi qaum par Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ka azaab aata hai, to poore population par, poori abaadi par ek saath aata hai, aur unn ka hisaab kitaab aur unn ka faisla unn ke amaal ki bina par hoga.[66]
 • Anas bin Malik (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) farmaate hain ke, Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) jis dua ko kasrat ke kiya karte the, wo hai;[67]

اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عَذَاب النَّار

 • Bukhari aur Muslim hi ki ek aur hadith me hai ke, aap (صلى الله عليه وسلم) ne ek miya biwi ki talaq karwayee, kyun ke, miya ne biwi par badkaari ka ilzaam lagaya tha, aur unn dono ko alag alag naseehat ki, aur khabar di ke duniya ka azaab, aakhirat ke azaab se asaan hai.[68]
 • Muadh bin Jabal (رَضِيَ ٱللَّٰهُ عَنْه) farmaate hain ke, Koi bhi shaks Allah ke azaab se bachne ke liye, Allah ke zikr se behtar kuch aur nahi kar sakta.[69]

To ye the Quran ki ayaat aur Ahadith lafz-e-azaab par, aur iss ayat ka saatwan lafz, Azeem hai.

AZEEM (Great) عَظِيْمٌ ( ع ظ م ) 2:7

Lafz-e-Azeem, jis ka root ya maddah (ع ظ م) hai, jiss ke maane hain, great ya bada ya zabardast. Lafz-e-azeem ke saath jo alfaaz Quran me aye hain wo hain;

 • Respect, ya ehteram,[70]
 • Qaul ya baatein,[71]
 • Reward ya ajr,[72]
 • Punishment ya azaab,[73]
 • Disgrace ya Ruswaai,[74]
 • Distress ya takleef,[75]
 • Gunah,[76]
 • Allah ka fazl ya favour,[77]
 • Achievement ya kamiyaabi,[78]
 • Acha Naseeb,[79]
 • Akhlaaq,[80]
 • Jadoo,[81]
 • Chalaki ya Farayb,[82]
 • Aazmaish,[83]
 • Bohtan,[84]
 • zulm,[85]
 • gumrahi,[86]
 • din,[87]
 • Arsh,[88]
 • Cheez,[89]
 • Quran,[90]
 • Bastiyan ya Shehr,[91]
 • News ya Khabar,[92]
 • Qurbani,[93]
 • Qasam,[94]
 • Mulk, ya saltanat,[95]
 • Pahad ya mountain,[96]
 • Rank, Position, darjah,[97]
 • Lafz-e-Azeem ka opposite Hayyin hai, jis ka matlab mamooli hai, jis ki koi ahmiyat nahi.[98]

Issi root se, ek aur lafz hai al-Azmu jiss ka matlab haddiyan, jo budhaape me kamzor ho jaati hain,[99]

 • haddiyan jism ke andar ek bunyadi structural framework banati hain,
 • ye mamela tamam unn janwaron ke liye hai jis ke jism me reerdh ki haddi hoti hai, science ki zuban me aise janwaron ko vertibrates kehte hain, to aise janwaron ki haddiyan nikaal di jaye, to ye janwar apni berooni shakal ya external form kho denge.
 • haddiyan aam taur par nazar nahi aati aur andar se apna kaam anjaam deti hain, unn ki mazbooti berooni shakal ya external form se zahir hoti hai,
 • iss lehaz se, haddiyan hi jism me taqat ya strength deti hain, jo zindagi ke liye zaroori hai.

Lafz-e-Azeem, jab kisi bhi ism ke saath judta hai to uss cheez ki shiddat ya uss ke level ko badhata hai aur iss lafz se size ka pata nahi chalta.

Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) ke naamo me se ek naam, unn ki sifaton me se ek sifat al-Azeem bhi hai,

 • jo andar se great ho,
 • jis se andarooni taqat ka pata chalta hai,
 • iss ke bar-aks Allah ki doosri sifat al-Kabeer hai,
 • jo bahar se great hota hai.
 • To Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) andar se bhi great hain kyun ke wo al-Azeem hain aur
 • bahar se bhi great hain kyun ke wo al-Kabeer hain.

Ahadith me;

 • Abu Dawood aur Tirmidhi ki hadith, farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, jo shaks apne beemar musalman bhai se milne jaye aur ye dua saat baar parrhe;

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

 • Main Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) se, jo Ghalib hai aur Azeem Arsh ka paalne wala malik hai, uss se dua karta hoon ke aap ko shifa de.
 • Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) uss ko laazim shifa ata karenge, siway uss waqt ke agar uss beemar shaqs ki maut likhi ho.[100]
 • Tirmidhi ki hadith, farmaya Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) ne ke, jis kisi ne ye tasbeeh parrhi, uss ke liye ek khajoor ka darakht jannat me lagaya jayega;[101]

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ

 • Paak hai Allah (سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى) jo azmat wala hai, great hai, aur tamam tareef ussi ke liye hai.
 • Ek Muttafiqun alaih hadith me aya hai ke, Jab bhi Rasoolullah (صلى الله عليه وسلم) takleef me hote ya pareshaan hote to, ye kalimaat parrhte;[102]

لا إله إلا الله العظيم الحليم،

لا إله إلا الله رب العرش العظيم،

لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم

 • Nahi hai koi supreme authority iss kayenaat me siway Allah ke, jo bada burdbaar hai, haleem wo hota hai jis ke paas badla lene ki ya saza dene ki taqat hai, lekin wo dheel deta rehta hai,
 • Nahi hai koi supreme authority iss kayenaat me siway Allah ke, jo Arsh-e-Azeem ka paalne wala malik hai,
 • Nahi hai koi supreme aurthority iss kayenaat me siway Allah ke, jo aasmaano ka paalne wala malik hai aur jo zameen ka paalne wala malik hai aur jo izzat-o-ikraam wale Arsh ka paalne wala malik hai
 • Phir ek aur muttafiq alaih hadith me, aap (صلى الله عليه وسلم) ne farmaya ke,
  • (كَلِمَتَانِ) do kalimaat aise hain, Kaise hain?
  • (خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ) jo zabaan par halke hain,
  • (ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ) meezaan par yani qiyamat ke din jis tarazoo par amaal tolay jayenge uss par bhaari honge, aur
  • (حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ) ar-Rahman ke sab se pasandeeda hain,
  • wo kya hain?

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

سُبْحانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

 • Allah tamam buraiyyon se paak hain aur tamam tareef ussi ke liye hai, aur
 • Paak hai Allah, jo sab se bada hai, azmat wala hai.

To kaha ke;

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوۡبِهِمۡ وَعَلٰى سَمۡعِهِمۡؕ وَعَلٰىٓ اَبۡصَارِهِمۡ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ‏

Allah ne unn ke dilon aur kaano par mohar laga rakhi hai aur unn ki aankhon par pardah pada huwa hai aur unn ke liye bohot bada azaab hai.

Ab do qism ke logon ke baaray me humne jana, ek to momineen hain aur doosre kaafireen hain. Ek group kamiyaab hai aur doosray ko bohot bada azaab hoga.

To yahan hum aaj ka dars rok denge, aglay hafte hum Surah al-Baqarah ki tafseer me inn do groups ko analyze karenge aur aaj ki iss duniya me ye do groups ke kya halat hain aur wo kaise agay, future me interact karne wale hain, iss ki tafseel sunenge. In Sha Allah.

Al hamdulillahi Rabbil Alameen

Allahumma Silli wa Sallim wa Barik ala Muhammad wa ala aalihi wa azwaajihi wa barik wa sallam

Rabbana aatina fid duniya…

References

[1] 38:41

[2] 14:6

[3] 3:4, 2:90, 11:20

[4] 50:26

[5] 48:6

[6] 6:47

[7] 2:10, 6:49

[8] 9:68

[9] 16:106

[10] 35:10

[11] 38:26

[12] 4:173

[13] 8:34

[14] 9:34

[15] 9:61

[16] 10:15

[17] 5:18, 3:178

[18] 6:93

[19] 72:17

[20] 59:3

[21] 13:34

[22] 9:26

[23] 14:6

[24] 9:14, 48:25

[25] 26:189, 11:64, 41:17

[26] 24:2

[27] 9:101

[28] 25:69

[29] 11:103

[30] 25:65, 40:7, 67:6

[31] 5:37, 10:52, 20:127, 25:65

[32] 2:284, 7:156

[33] 48:17

[34] 65:8

[35] 6:157

[36] 4:14, 11:39

[37] 6:93

[38] 34:5

[39] 2:126, 22:4

[40] 3:181

[41] 6:70

[42] 52:27

[43] 31:21

[44] 54:16

[45] 48:17

[46] 4:147

[47] 70:27-28

[48] Narrated Anas: That when Abu Bakr became the Caliph, he sent him to Bahrain and wrote this letter for him, and stamped it with the Ring of the Prophet. Three lines were engraved on the Ring, (the word) ‘Muhammad’ was in a line, ‘Apostle’ was in another line, and ‘Allah’ in a third.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ـ رضى الله عنه ـ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلاَثَةَ أَسْطُرٍ مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولُ سَطْرٌ، وَاللَّهِ سَطْرٌ‏.‏

https://sunnah.com/bukhari:3106

[49] 9:66

[50] 2:284

[51] 3:128, 29:21

[52] Travelling is a portion of punishment.

الْسَّفَرُ قِطْعَةٌ مِّنَ الْعَذَابِ

https://sunnah.com/shahwaliullah40:38

[53] Abu Huraira reported God’s Messenger as saying, “Travel is a piece of punishment which deprives a man of his sleep, food and drink; so when he accomplishes his purpose where he has gone he should hasten to his family.” (Bukhari and Muslim.)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابه فَإِذا قضى نهمه من وَجهه فليعجل إِلَى أَهله» حكم : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:3899

Narrated Abu Huraira: The Prophet (ﷺ) said, “Traveling is a kind of torture, as it prevents one from sleeping and eating! So when one has finished his job, he should return quickly to his family.”

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ “‏ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ ‏”‏‏.‏

https://sunnah.com/bukhari:5429

[54] and Al-Hakim reported that: “Urination is the main cause of punishment in the grave”. [Its chain of narrators is authentic].

وَلِلْحَاكِمِ: { أَكْثَرُ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْ اَلْبَوْلِ } وَهُوَ صَحِيحُ اَلْإِسْنَاد ‏- صحيح.‏ رواه الحاكم (183)‏ وقال: “صحيح على شرط الشيخين، ولا أعرف له علة، ولم يخرجاه”.‏ وقال الذهبي: “وله شاهد”.‏

https://sunnah.com/bulugh:104

[55] Narrated Abu Huraira (rad): Allah’s Messenger (ﷺ) said: “Beware of (smearing yourselves with) urine, because it is the main cause of punishment in the grave”. [Reported by Ad-Daraqutni]

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ, فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ } رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيّ ‏- صحيح.‏ رواه الدارقطني (128 /7)‏، وله ما يشهد له .‏

https://sunnah.com/bulugh:103

[56] ‘A’isha told of a Jewess who visited her and mentioned the punishment in the grave adding, “May God preserve you from the punishment of the grave!” ‘A’isha asked God’s messenger about the subject and he said, “Yes, the punishment in the grave is real.” ‘A’isha said, “After that I never saw God’s messenger observing a prayer without seeking God’s protection from the punishment in the grave.” (Bukhari and Muslim.)

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ يَهُودِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْرِ فَقَالَتْ لَهَا أَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فَقَالَ: «نَعَمْ عَذَابُ الْقَبْر قَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد صلى صَلَاة إِلَّا تعوذ من عَذَاب الْقَبْر» حكم : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (الألباني) – متفق عليه (زبیر علی زئی)

https://sunnah.com/mishkat:128

[57] Abu Huraira reported that the Messenger of Allah (ﷺ) used to seek refuge from the torment of the grave, torment of Hell and the trial of Dajjal.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ ‏.‏

https://sunnah.com/muslim:588g

[58] Allāhumma ‘innī ‘a`ūdhu bika min `adhābi ‘l-qabri, wa min `adhābi jahannam, wa min fitnati ‘l-maḥyā wa ‘l-mamāti, wa min sharri fitnati ‘l-masīḥid-dajjāl. O Allah, I seek refuge in You from the punishment of the grave, and from the punishment of Hell-fire, and from the trials of life and death, and from the evil of the trial of the False Messiah. [Al-Bukhari 2/102, Muslim 1/412, and this is Muslim’s wording.]

اللّهُـمَّ إِنِّـي أَعـوذُ بِكَ مِـنْ عَذابِ القَـبْر، وَمِـنْ عَذابِ جَهَـنَّم، وَمِـنْ فِتْـنَةِ المَحْـيا وَالمَمـات، وَمِـنْ شَـرِّ فِتْـنَةِ المَسيحِ الدَّجّال

https://sunnah.com/hisn:55

[59] Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: The Messenger of Allah (ﷺ) said, “When anyone of you has done his Tashahhud during Salat (prayer), he should seek refuge in Allah against four things and say: “Allahumma inni a’udhu bika min ‘adhabi jahannam, wa min ‘adhabil-qabr, wa min fitnatil-mahya wal-mamat, wa min sharri fitnatil-masihid-dajjal (O Allah! I seek refuge in You from the torment of Hell, from the torment of the grave, from the trials of life and death, and from the mischief of Al-Masih Ad-Dajjal (Antichrist).” [Muslim].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏ “‏إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول‏:‏ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال‏”‏ ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)‏‏.‏

https://sunnah.com/riyadussalihin:1423

[60] ‘Abd Allah b. ‘Abbas said: The Messenger of Allah (ﷺ) used to teach us this supplication as he taught us the surah from the Qur’an. He would say: O Allah! I seek refuge in You from the punishment of Hell and I seek refuge in You from the punishment of the grave, and I seek refuge from You from the trails of Al-Masihid-Dajjal, and I seek refuge in You from the trials of life and death.

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ ‏ “‏ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ‏”‏ ‏.‏

Grade: Sahih (Al-Albani) صحيح (الألباني) حكم :

[61] ‘Umar said that God’s messenger used to seek refuge in God from five things: cowardliness, niggardliness, the evils of old age, evil thoughts, and the punishment in the grave. [Abu Dawud and Nasa’i transmitted it.]

وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ القَبرِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ – حكم : لم تتمّ دراسته (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:2466

[62] ‘Auf b. Malik said: God’s messenger prayed at a funeral and I have retained in my memory some of his supplication. He was saying, “O God, forgive him, show him mercy, grant him security, pardon him, grant him a noble provision and a spacious lodging, wash him with water, snow and ice, purify him from sins as Thou hast purified the white garment from filth, give him a better abode in place of his present one, a better family in place of his present one, and a better spouse in place of his present one, cause him to enter paradise and preserve him from the trial in the grave and the punishment in hell.” A version has “And guard him from the trial in the grave and the punishment in hell.” He added that the result was that he wished he had been that dead man. [Muslim transmitted it.]

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدنس وأبدله دَارا خيرا من دَاره وَأهلا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأدْخلهُ الْجنَّة وأعذه من عَذَاب الْقَبْر وَمن عَذَاب النَّار» . وَفِي رِوَايَةٍ: «وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» قَالَ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّت. رَوَاهُ مُسلم – حكم : صَحِيح (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:1655

[63] Zaid b. Thabit said: While we were accompanying God’s messenger who was riding a she-mule in a garden belonging to the B. an-Najjar, the animal shied and almost unseated him. It happened that there were five or six graves there, so he asked if anyone knew who were buried in them. A man replied that he did, and on being asked when they died said it was in the period when the people were polytheists. The Prophet then said, “These people are being afflicted in their graves, and were it not that you would cease to bury, I would ask God to let you hear the punishment in the grave which I am hearing.” Then he turned facing us and said, “Seek refuge in God from the punishment of the fire.” They said, “We seek refuge in God from the punishment of the fire.” He said, “Seek refuge in God from the punishment in the grave.” They said, “We seek refuge in God from the punishment in the grave.” He said, “Seek refuge in God from trials both open and secret.” They said, “We seek refuge in God from trials both open and secret.” He said, “Seek refuge in God from the trial of ad-Dajjal!” They said, “We seek refuge in God from the trial of ad-Dajjal.” [Muslim transmitted it.]

عَن زيد بن ثَابت قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٍ أَو خَمْسَة أَو أَرْبَعَة قَالَ كَذَا كَانَ يَقُول الْجريرِي فَقَالَ: «من يعرف أَصْحَاب هَذِه الأقبر فَقَالَ رجل أَنا قَالَ فَمَتَى مَاتَ هَؤُلَاءِ قَالَ مَاتُوا فِي الْإِشْرَاك فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَاب النَّار فَقَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّه من عَذَاب الْقَبْر قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالُوا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ – حكم : صَحِيح (الألباني) – صحیح (زبیر علی زئی)

https://sunnah.com/mishkat:129

[64] Abu Hurairah (May Allah be pleased with him) reported: Messenger of Allah (ﷺ) said, “There are three (types of) people to whom Allah will not speak on the Day of Resurrection, nor will He purify them, nor look at them, and they will have a painful punishment. These are: An aged man who commits Zina (illicit sexual act), a ruler who lies, and a proud poor person.” [Muslim].

وعنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ “ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولايزكيهم، ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم‏:‏ شيخ زان وملك كذاب، وعائل مستكبر” ‏(‏‏(‏رواه مسلم‏)‏‏)

https://sunnah.com/riyadussalihin:616

[65] Narrated AbuMusa: The Prophet (ﷺ) said: This people of mine is one to which mercy is shown. It will have no punishment in the next world, but its punishment in this world will be trials, earthquakes and being killed.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ “‏ أُمَّتِي هَذِهِ أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ عَذَابُهَا فِي الدُّنْيَا الْفِتَنُ وَالزَّلاَزِلُ وَالْقَتْلُ ‏”‏ ‏.‏

Grade: Sahih (Al-Albani) صحيح (الألباني) حكم | https://sunnah.com/abudawud:4278

[66] Ibn ‘Umar (May Allah be pleased with them) said: The Messenger of Allah (ﷺ) said, “If Allah afflicts punishment upon a nation, it befalls the whole population indiscriminately and then they will be resurrected and judged according to their deeds.” [Al- Bukhari and Muslim].

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسولُ اللهِ : « إذَا أنْزَلَ اللهُ تَعَالَى بِقَومٍ عَذَاباً ، أصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ » . متفق عليه .

https://sunnah.com/riyadussalihin:1830

[67] Anas said that the Prophet’s most frequent supplication was, “O God, bring us blessing in this world, blessing in the next, and guard us from the punishment of hell.” (Bukhari and Muslim.)

وَعَن أنسٍ قَالَ: كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وقنا عَذَاب النَّار» حكم : مُتَّفق عَلَيْهِ (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:2487

[68] Ibn ‘Umar said that the Prophet made a man and his wife invoke curses when the man disowned her child, and separated them and attributed the child to the woman. In his tradition transmitted by both of them it says that God’s Messenger exhorted and admonished the man and informed him that punishment in this world is easier than that in the next. He then summoned the woman and exhorted and admonished her and told her that punishment in this world is easier than that in the next. (Bukhari and Muslim.)

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاعن بَين رجل وَامْرَأَته فانتقى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي حَدِيثِهِ لَهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ ثُمَّ دَعَاهَا فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَاب الدُّنْيَا أَهْون من عَذَاب الْآخِرَة – حكم : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:3305

[69] Mu’adh b. Jabal said, “A man does nothing more calculated to rescue him from God’s punishment than making mention of God.” Malik, Tirmidhi and Ibn Majah transmitted it.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَا عَمِلَ الْعَبْدُ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَه – حكم : لم تتمّ دراسته (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:2284

[70] 22:30

[71] 17:40

[72] 3:172, 65:5

[73] 2:7

[74] 9:63

[75] 21:76

[76] 4:48, 56:46

[77] 2:105

[78] 4:13

[79] 28:79

[80] 68:4

[81] 7:116

[82] 12:28

[83] 2:49

[84] 24:16

[85] 31:13

[86] 4:27

[87] 6:15

[88] 9:129

[89] 22:1

[90] 15:87

[91] 43:31

[92] 38:67

[93] 37:107

[94] 56:76

[95] 4:54

[96] 26:63

[97] 57:10

[98] 24:15

[99] 19:4

[100] Ibn ‘Abbas reported God’s messenger as saying, “No Muslim will visit another and say seven times, ‘I ask God, the Mighty, the Lord of the mighty throne, to cure you’ without his being cured, unless his time has come.” [Abu Dawud and Tirmidhi transmitted it.]

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا فَيَقُولُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ إِلَّا شُفِيَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ حَضَرَ أَجَلُهُ “. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ – حكم : صَحِيحٌ (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:1553

[101] Jabir reported God’s messenger as saying that if anyone says “Glory be to God the Incomparably Great, and I begin with praise of Him,” a palm tree will be planted for him in paradise. [Tirmidhi transmitted it.]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ – حكم : صَحِيح (الألباني)

https://sunnah.com/mishkat:2304

[102] Ibn ‘Abbas (May Allah be pleased with them) said: The Messenger of Allah (ﷺ) used to say when he was in distress: “La ilaha illallahul-Azimul-Halim. La ilaha illallahu Rabbul-‘Arshil-‘Azim. La ilaha illallahu Rabbus-samawati, wa Rabbul-ardi, wa Rabbul-‘Arshil- Karim. (None has the right to be worshipped but Allah the Incomparably Great, the Compassionate. None has the right to be worshipped but Allah the Rubb of the Mighty Throne. None has the right to be worshipped but Allah the Rubb of the heavens, the Rubb of the earth, and the Rubb of the Honourable Throne).” [Al-Bukhari and Muslim]

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب‏:‏ ‏ “‏لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم‏”‏ ‏(‏‏(‏متفق عليه‏)‏‏)‏‏.‏

https://sunnah.com/riyadussalihin:1502

Comments are closed.